Tips voor freelancers over onderhandelingspositie

zondag 19 april 2009

Na de enquête over de gevolgen van de economische crisis voor freelancers, ontvangt de NVJ nog steeds berichten over positieverslechtering. De NVJ probeert via gesprekken met hoofdredacties en uitgeverijen op alternatieven uit te komen, maar het is goed als freelancers zelf óók bij hun opdrachtgevers actief aandacht vragen voor hun positie.

Steeds meer freelancers krijgen te maken met minder werk, een slechtere onderhandelingspositie en tariefverlagingen. Het bestuur van de sectie Freelance vindt met name de tariefverlaging een zorgelijke ontwikkeling. Veel freelancers hebben in geen jaren een tariefverhoging meegemaakt, maar nu er gekort moet worden, zijn de freelancers als eerste aan de beurt. En het is maar zeer de vraag of die tarieven weer naar 'normaal' worden verhoogd op het moment dat de economische situatie verbetert.
De NVJ probeert via gesprekken met hoofdredacties en uitgeverijen op alternatieven uit te komen, maar het is goed als freelancers zelf óók bij hun opdrachtgevers actief aandacht vragen voor hun positie.

Daarom hierbij enkele tips om de schade te beperken:

* Maak bezwaar tegen de tariefverlaging die de opdrachtgever voorstelt; laat deze niet onbesproken passeren (ook niet als het, zoals in sommige gevallen, maar gaat om een paar cent korting per geschreven woord.)

* Sommige uitgeverijen vragen freelancers zélf 10% korting aan te brengen op hun factuur. Werk hier niet actief aan mee.

* Als je dit toch doet, neem dan in je factuur een regeltje op waarin je aangeeft dat je deze tariefverlaging beschouwt als tijdelijke 'crisismaatregel'. Bouw een einddatum in voor de tijdelijkheid (bijvoorbeeld een half jaar) en geef aan dat je na die datum het tarief opnieuw wilt bespreken.

* Laat geen geld liggen: sluit je kosteloos aan bij de stichting Lira-Nieuwswaarde, zodat je de gelden kunt innen waarop je als freelancer volgens het auteursrecht aanspraak kunt maken. Voor veel freelancers gaat het om enkele honderden euro's per jaar.

* Kom op dinsdag 16 juni naar de Grote Freelancersdag 'De crisis de baas' in Amersfoort om ervaringen te delen met andere freelancers.

* Heb je zelf waardevolle ervaringen of tips die voor andere freelancers van belang kunnen zijn: laat het sectie Freelance weten.