Tozo wordt opgevolgd door Tozo 2

dinsdag 26 mei 2020

De Tozo (Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers) zou eind mei aflopen. Deze wordt opgevolgd door Tozo2, zo is met de aankondiging van de verlenging van de steunmaatregelen tot eind augustus bekendgemaakt.

Partnertoets

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. In tegenstelling tot de Tozo geldt voor Tozo 2 echter wèl een partnertoets. Dat betekent dat het inkomen van de partner meetelt voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, heb je geen recht op deze regeling.

Het inkomen van samenwonenden en gehuwden wordt aangevuld tot € 1.500 en van alleenstaanden tot € 1.050.

Wanneer je nog geen Tozo 1-uitkering ontvangt, kun je na 1 juni bij je woongemeente Tozo 2 aanvragen. Ook als je al wel een Tozo-uitkering ontvangt, moet Tozo 2 apart worden aangevraagd. Gemeenten kunnen hierbij gebruikmaken van een verkort aanvraagformulier. Hierbij moet worden aangegeven of de situatie inmiddels is veranderd en - indien getrouwd of samenwonend – moet je de (geschatte) inkomens van jezelf en je partner opgeven. Als de inkomsten uit onderneming in de maanden waarover de uitkering is verstrekt achteraf hoger blijken dan eerder opgegeven, moet de Tozo-uitkering (gedeeltelijk) worden terugbetaald.

Lening ook in de vervolgregeling mogelijk

Naast een uitkering levensonderhoud kan er op basis van de Tozo (ook) een lening aangevraagd worden. Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Wel kent de lening een maximum, voor de Tozo en de Tozo 2 gezamenlijk, van 10.157 euro. Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat je moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor jezelf, je onderneming of één van de vennoten waarmee je samenwerkt.