Uitzondering journalisten toegevoegd aan wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf terreurgebied

vrijdag 3 december 2021

De wet strafbaarstelling van verblijf in terroristisch gebied zal een uitzondering maken voor humanitaire hulpverleners en journalisten. Die aanvulling is nu in het wetsvoorstel verwerkt en ter consultatie voorgelegd aan betrokken partijen. 

Foto Bram Belloni/Hollandse Hoogte

In mei werd bekend dat een strafuitsluitingsgrond voor onder meer journalisten zou worden opgenomen in het wetsvoorstel, nadat de NVJ, mediabedrijven en oorlogsverslaggevers twee jaar lang streden voor deze uitzonderingspositie. Die maakt het mogelijk voor journalisten straks zonder voorafgaande toestemming van het ministerie van Justitie en Veiligheid naar dit soort gebieden af te reizen en gewoon hun werk te blijven doen. Het wetsvoorstel is nu aangepast en online te lezen, tot 24 januari 2022 is het mogelijk erop te reageren.

De NVJ is tevreden dat haar kritiek op het oorspronkelijke voorstel, alsmede de kritiek vanuit andere media-organisaties zoals het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, Persvrijheidsfonds en Free Press Unlimited, is verwerkt in dit aanpassingsvoorstel en dat nu een uitzonderingspositie voor journalisten in de wet is verankerd. Het vragen van toestemming aan de Nederlandse overheid zou de positie van journalisten kwetsbaarder en onveiliger hebben gemaakt, afbreuk hebben gedaan aan hun onafhankelijkheid en onnodige, extra risico’s met zich mee hebben gebracht.