Ultimatum naar werkgevers

vrijdag 2 december 2011

De NVJ stuurt vandaag een ultimatum aan de dagbladwerkgevers. Zij eist ondermeer een looneis van 2 procent over een looptijd van een jaar, het structureel maken van de auteursrechtvergoeding, een werkgroep seniorendagen en het in stand houden van de nawerking van de minimum pensioenvoorwaarden. Indien de NVJ voor dinsdag 6 december, 12.00 uur geen schriftelijke reactie heeft ontvangen waaruit blijkt dat de werkgevers akkoord gaan, zal er rekening moeten worden gehouden met acties.

De NVJ en NDP Nieuwsmedia zijn vrijdag 25 november jongstleden zonder resultaat over een nieuwe CAO voor Dagbladjournalisten uit elkaar gegaan. De NVJ heeft vervolgens haar leden geraadpleegd over de stand van zaken van de CAO-onderhandelingen.
De leden van de NVJ vinden het eindbod van werkgevers geen recht doen aan de - al jarenlange - redelijke en constructieve houding van dagbladjournalisten. De NVJ vraagt om behoud van koopkracht, niet om verbetering. De NVJ wil niet morrelen aan pensioenzekerheden, de nawerking moet in stand blijven. De NVJ wil geen afbraak van, maar meedenken over een beter leeftijds- en personeelsbeleid.

De leden ervaren het eindbod van de werkgeversdelegatie als een belediging en daarmee volstrekt onacceptabel. De NVJ ziet zich derhalve genoodzaakt het volgende ultimatum te stellen:
Indien de NVJ voor dinsdag 6 december, 12.00 uur geen schriftelijke reactie heeft ontvangen van de werkgevers, waaruit blijkt dat zij akkoord gaan met de hieronder genoemde eisen, zal er rekening moeten worden gehouden met acties.
De eisen zijn als volgt:
1. een looneis van 2 procent over een looptijd van een jaar;
2. de auteursrechtenvergoeding moet structureel worden;
3. instelling van een werkgroep seniorendagen, doel is op een kostenneutrale wijze tot een beter leeftijds- en personeelsbeleid te komen;
4. het in stand houden van de – nawerking van de - minimum pensioen voorwaarden;
5. aandacht voor instroom van jongeren in de journalistiek.