Update Sanoma

vrijdag 29 oktober 2010

Middels een brief naar haar leden geeft de NVJ een update over de stand van zaken rondom de herziening algemene voorwaarden opdrachtmateriaal bij Sanoma. Zie hieronder deze brief.

Amsterdam, 29 oktober 2010Geachte leden,


Graag geven we even een update over de Herziening algemene voorwaarden opdrachtmateriaal van Sanoma over:

- Ingepland gesprek Sanoma

- Wat er aan de hand is

- Wat je nu kunt doen


Gesprek NVJ-Sanoma
Vorige week hebben wij aangekondigd dat wij de herziening van de algemene voorwaarden van Sanoma onderzoeken. Via de Villamedia Community en e-mail hebben wij erg veel waardevolle ideeën en input gekregen en blijkt duidelijk de emotie. Onze juristen hebben de mogelijkheden en implicaties terdege onderzocht. Ook hebben we toenadering gezocht met andere partijen die ook met deze materie worstelen. Zoals Platform Makers en de Fotografenfederatie zodat we elkaar kunnen versterken op momenten dat dat nodig is.

De input vanuit de leden en de juridische analyse zullen gebruikt worden voor een gesprek met Sanoma op dinsdag 2 november aanstaande. We spreken als NVJ/NVF en willen zo de individuele leden uit de wind houden.

In de kern zullen we de meest bezwaarlijke punten aankaarten en proberen Sanoma te bewegen richting betere oplossingen, voor nu en in de toekomst.

Na dit gesprek zullen we een terugkoppeling van de bevindingen geven.

Al naar gelang de uitkomsten van dit gesprek, zullen we bepalen hoe we verder gaan.

Wat is er aan de hand:
Sanoma wijzigt de algemene voorwaarden voor levering.

Uitgangspunt is, dat het auteursrecht bij de maker ligt. Volgens de Auteurswet mag een maker een ander een gebruiksrecht (licentie) verstrekken. Een dergelijke licentie valt onder het overeenkomstenrecht. Dat betekent dat er in principe contractsvrijheid geldt: Je mag met elkaar afspreken wat je wilt.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

• Licentie gold eerst voor Sanoma Uitgevers (Nederland) en nu ook voor de internationale Corporation, zonder betaling van extra vergoeding
• De licentie gaat ook gelden voor de in het verleden door freelancer voor Sanoma vervaardigd materiaal
• Ook bestaat de mogelijkheid van gebruik door derden, maar dan is aanvullende toestemming nodig en een aanvullende vergoeding

Wij zullen hierover vragen over stellen.

Wat kun je doen?
Wanneer je de toepassing van deze nieuwe voorwaarden niet wilt, dien je dat uitdrukkelijk te melden. Wel bestaat de kans dat Sanoma dan geen opdrachten meer verleent. Die afweging dient iedere freelancer voor zichzelf te maken. Wellicht is het toch mogelijk om in overleg met de redactie andere afspraken te maken maar dan gaat het er om deze individuele afspraken goed vast te leggen.

Brief sturen
Vastleggen wat je wel en niet accepteert is sowieso wijs, hieronder helpen we je met een aantal teksten die je zou kunnen gebruiken

Brief 1: niet akkoord met nieuwe regeling
Freelancers op wie de oude regeling van toepassing is, maar die niet akkoord willen gaan met de nieuwe regeling zouden een brief kunnen sturen met de volgende tekst:
“Ik ontving van u een brief waarin u aangeeft dat u per 1 december 2010 een nieuwe regeling gebruik opdrachtmateriaal op de voor u uitgevoerde opdrachten van toepassing wil laten zijn. Hiermee ga ik niet akkoord. Het feit dat u al mijn bijdragen die ik nog lever en in het verleden heb aangeleverd nu ook internationaal wilt gebruiken, zonder dat mij daarvoor ook maar enige extra vergoeding voor wordt betaald, vind ik onredelijk. Ik ben het daar dan ook absoluut niet mee eens.
Graag blijf ik ook na 1 december 2010 van u opdrachten ontvangen. Op die opdrachten blijven de oude voorwaarden dan van toepassing. Ik ga er vanuit dat u daarmee instemt.”


Brief 2: niet akkoord terugwerkende kracht
Voor freelancers die wel akkoord willen gaan met het internationale gebruik, maar niet met de terugwerkende kracht, zouden de volgende tekst kunnen gebruiken:
“Ik ontving van u een brief waarin u aangeeft dat u per 1 december 2010 een nieuwe regeling gebruik opdrachtmateriaal op de voor u uitgevoerde opdrachten van toepassing wil laten zijn. Hiermee ga ik niet akkoord. Ik ben het namelijk niet eens met het feit dat die nieuwe regeling met terugwerkende kracht ook gaat gelden voor in het verleden aangeleverd materiaal, zonder dat mij daarvoor ook maar enige extra vergoeding voor wordt betaald. Dat is onredelijk.
Graag blijf ik ook na 1 december 2010 van u opdrachten ontvangen. Op die opdrachten zijn dan de nieuwe voorwaarden dan van toepassing, met uitzondering van de bepaling over het gebruik van het voor 1 december 2010 geleverde materiaal.
Ik ga er vanuit dat u daarmee instemt.”


Brief 3: nooit de oude voorwaarden aanvaard
Freelancers die ook de oude voorwaarden nooit hebben aanvaard, zouden kunnen schrijven:
“Ik ontving van u een brief waarin u aangeeft dat u per 1 december 2010 een nieuwe regeling gebruik opdrachtmateriaal op de voor u uitgevoerde opdrachten van toepassing wil laten zijn. Hiermee ga ik niet akkoord.
U gaat er volledig aan voorbij, dat ook de oude regeling niet op mij van toepassing was, omdat daarover nooit overeenstemming is bereikt. Nu de nieuwe regeling nog slechter is dan de oude, wil ik ook die niet aanvaarden. Ik ga er vanuit dat u daarmee instemt.”


En.. natuurlijk mee discussiëren op onze community:
http://community.villamedia.nl/groep/nvj-sectie-freelance/post/sanoma-herziening-regeling-gebruik-opdrachtmateriaal


Met vriendelijke groet,

Patrick Holleman,
NVJ Secretaris Freelancers en NVF