Vanaf 1 april de laatste aanvraagronde Noodfonds NVJ open

woensdag 24 maart 2021

Freelance journalisten die financieel geraakt zijn door de coronacrisis en hun freelancepraktijk willen voortzetten kunnen vanaf 1 april a.s. weer een aanvraag indienen bij het Noodfonds van de NVJ. De financiële bijdrage dient ter (gedeeltelijke) compensatie van inkomsten uit zelfstandige journalistieke werkzaamheden die je als gevolg van de coronacrisis bent misgelopen. De bijdrage kan variëren van € 1.000 tot maximaal € 5.000. De derde en laatste aanvraagronde duurt van 1 april tot en met 30 april 2021.

Hoe kan ik een aanvraag doen?

Op de pagina Noodfonds NVJ vind je alle uitleg hoe je een aanvraag kunt indienen en welke documenten je hiervoor nodig hebt. Vanaf 1 april komt op de pagina van Noodfonds het formulier online dat je voor een aanvraag moet insturen. Vervolgens ontvang je informatie over waar je je persoonlijke documenten naartoe kunt sturen. Binnen vier weken na sluiting van de indieningstermijn ontvang je bericht over het besluit.

Drie aanvraagrondes

Het budget van het Noodfonds NVJ wordt gelijk/eerlijk verdeeld en in drie aanvraagrondes beschikbaar gesteld:

  • 15 september 2020 – 15 oktober 2020
  • 1 januari 2021- 31 januari 2020
  • 1 april 2021 – 30 april 2021

Budget

Dit noodfonds wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit de middelen van LIRA en is daarom gericht op freelance journalisten, die teksten of scripts schrijven voor print/digitale producties en radio/tv. Lidmaatschap van de NVJ of aansluiting bij LIRA is geen vereiste. Voor de regeling is een budget van maximaal € 400.000,- beschikbaar gesteld door Stichting LIRA. Het budget wordt verdeeld tussen de NVJ en de Stichting Steunfonds Auteurs van de Auteursbond, die de regeling gezamenlijk uitvoeren.

Beoordeling aanvraag

Het bestuur van de NVJ heeft een adviescommissie ingesteld die de aanvragen gaat beoordelen. Hierin hebben Agnes Koerts en René Bogaarts zitting.

Ga naar de pagina van het Noodfonds NVJ voor meer informatie.


Wil je een financiële bijdrage voor een geschreven journalistieke productie of journalistiek fotoproject? Hiervoor kun je terecht bij het Matchingfonds – Steunfonds Freelance Journalisten en Fotojournalisten.