Vergoeding Training Redactieraden door de werkgever

donderdag 21 juli 2016

De NVJ Academy organiseert in het komende najaar de tweedaagse Training Redactieraden. Voor journalisten waarop de cao voor het Uitgeverijbedrijf van toepassing is, zijn nieuwe afspraken gemaakt over de vergoeding van de kosten door de werkgever.

Tijdens de training wordt aandacht geschonken aan onder andere het overleg met HR en directie, de werkwijze en het competentieprofiel van redactieraden, journalistieke onafhankelijkheid, ondernemingsraden en praktijkcases. De Training Redactieraden wordt op 7 en 21 september gegeven door NVJ-secretaris René Roodheuvel en Gerard Kemper van SBI Formaat.

Vergoeding

Nieuw is dat in de cao voor het Uitgeverijbedrijf is opgenomen dat de kosten van deze training door de werkgever worden vergoed (Artikel 10A.7):  

Verlof/scholing
Betaald verlof voor aan het werk in de redactieraad en/of de redactiecommissie gerelateerde opleiding

De journalist die deel uitmaakt van de redactieraad en/of redactiecommissie maar niet van de ondernemingsraad, heeft naar analogie van het bepaalde in de Wet op de ondernemingsraden recht op betaald verlof voor het volgen van een aan het werk in de redactieraad en/of de redactiecommissie gerelateerde opleiding. De kosten voor de opleiding worden door werkgever vergoed. 

Richtijnen SER

Volgens de richtlijnen van de SER is de vergoeding voor het volgen van een training € 185,- per dagdeel. Dit betekent dat de uitgevers Uitgeverijbedrijf de volledige redactieraad training moet vergoeden, € 740,- voor 4 dagdelen.

// Schrijf je in voor de training