Vijftig euro thuiskopievergoeding voor NVF-leden

dinsdag 21 maart 2017

Leden van de NVF ontvangen automatisch voor 21 april € 50,- op hun rekening. Met ingang van 2017 hebben namelijk alle professionele beeldmakers recht op jaarlijks minimaal € 50,- thuiskopievergoeding van Pictoright. Let op: dit geldt alleen voor NVF leden die per 31/12/2016 lid waren EN die niet via een andere weg deze vergoeding ontvangen. Alleen als je een e-mail hierover ontving, ontvang je deze € 50,-.

Thuiskopie

Consumenten mogen voor eigen gebruik een kopie van een beschermd werk maken, onder de voorwaarde dat een vergoeding wordt betaald aan de maker. Het betalen van die vergoeding gebeurt via een heffing op o.a. blanco beeld- of geluidsdragers, smartphones, computers, tablets, mp3-spelers en externe harddisks. Fabrikanten van deze dragers en apparaten dragen een vergoeding af aan de Stichting Thuiskopie, die het deel voor de beeldmakers overmaakt aan Pictoright. 

€ 50,- thuiskopievergoeding via de NVF

Professionele beeldmakers zoals fotojournalisten komen vanaf 2017 in aanmerking voor een thuiskopievergoeding van Pictoright van € 50,- per jaar over het voorgaande jaar. Op initiatief van Pictoright verloopt de uitkering hiervan via de beroepsorganisaties van beeldmakers (NVF, BBK, BNO, BOK, DuPho, de Kunstenbond en Platform BK). Pictoright controleert of er geen dubbele vergoedingen worden uitgekeerd. Leden van de NVF die op 31 december van het vorig jaar lid waren ontvangen de vergoeding automatisch via de NVF. 

Overige collectieve rechten

Voor de € 50,- vergoeding hoef je je niet aan te melden bij Pictoright, maar gezien de overige collectieve rechten kan het toch goed zijn dat wel te doen: zijn jouw foto's, illustraties of vormgeving opgenomen in boeken, kranten, tijdschriften, cd's, dvd's of televisieprogramma's? Dan kom je waarschijnlijk ook voor vergoedingen uit overige collectieve rechten in aanmerking. Volgens de Auteurswet is ook toestemming nodig voor het lenen, fysiek en digitaal kopiëren en via de kabel verspreiden van beelden, zoals illustraties, foto’s of vormgeving. In die gevallen is het vaak onmogelijk om individueel te contracteren en zijn er daarom door de overheid organisaties aangewezen die namens de auteurs collectieve afspraken maken.

Pictoright en vergoedingen uit collectieve rechten

Stichting Pictoright behartigt de collectieve belangen van fotojournalisten, illustratoren, ontwerpers, fotografen en beeldend kunstenaars (visuele- of beeldmakers). Dankzij Pictoright worden er voor hen gelden geïnd uit de collectieve rechten zoals het leenrecht, reprorecht, kabel- en televisierecht, thuiskopierecht, readerrecht en digitaliseringsvergoeding. Om hieruit vergoedingen te ontvangen, kun je je kosteloos aanmelden bij Pictoright, onder opgaaf van de boeken, kranten, tijdschriften, cd's, dvd's of televisieprogramma's waarin jouw bijdrage is opgenomen. Op pictoright.nl/downloads kun je de benodigde formulieren downloaden. Opgave kan meestal worden gedaan tot vijf jaar terug.