Voorbereiding cao-onderhandelingen Uitgeverijbedrijf in volle gang

dinsdag 8 november 2016

De voorbereidingen voor de onderhandelingen over een nieuwe cao Uitgeverijbedrijf 2017 zijn in volle gang. Onderhandelingsdelegaties met vertegenwoordigers uit de secties dagblad, tijdschriften en huis-aan-huisbladen bereiden in diverse studiecommissies de belangrijkste onderwerpen voor. Naar verwachting gaan de cao-onderhandelingen in januari 2017 van start.

De onderwerpen die nu binnen de studiecommissies worden besproken, zullen straks in de vorm van voorstellen op de onderhandelingstafel komen. Op dit moment zijn er meerdere studiecommissies: expliciet voor journalistieke onderwerpen; commissies die specifiek gaan over dagbladen, huis-aan-huisbladen en tijdschriften; en een cao-brede commissie voor journalisten en niet-journalisten.

‘Het blijkt uiterst nuttig dat de leden van onze secties die deel uitmaken van onze onderhandelingsdelegaties meepraten met werkgevers over onderwerpen die hen dagelijks aangaan’, zeggen Annabel de Winter, senior onderhandelaar Dagblad en secretaris Lokale Media, en Milen van Boldrik, secretaris Tijdschrijften.

Gespreksonderwerpen

Onderwerpen waarover wordt gesproken zijn onder andere: een derde WW-jaar, vaderschapsverlof, mantelzorg en het nieuwe functie- en salarisgebouw voor huis-aan-huisbladen. Voor wat betreft een verbetering van de koopkracht zet de NVJ in op een looneis van 3 procent op basis van de verwachte groei- en inflatiecijfers van het CPB.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Ook wordt in de voorbereidingsfase gesproken over een duurzaam leeftijdsbewust personeelsbeleid voor zowel jongeren, middengroepen als ouderen. De NVJ wil dat werknemers op een gezonde manier tot aan hun pensioen in de journalistiek actief kunnen blijven, terwijl er tegelijkertijd een goede balans bestaat tussen werk en vrije tijd gedurende het werkende leven. ‘Dat vraagt om een eerlijke verdeling over de generaties van ontziemaatregelingen.’

Gelijk speelveld

De NVJ vindt het verder van groot belang dat er een gelijk speelveld komt voor iedereen die in de journalistiek werkt, ongeacht of zij in loondienst werken of in opdracht. ‘Onze speerpunten zijn goede lonen en arbeidsvoorwaarden voor werknemers en daarvan afgeleide normtarieven voor journalisten die in opdracht werken. Een hoogstaande uitoefening van ons vak is in ieders belang is. Kwaliteit heeft een prijs.’

In de komende maanden zal de NVJ haar leden op de hoogte houden van de onderhandelingen voor een nieuwe cao.