Voorstel CAO PuOp: 2,5% salarisverbetering

woensdag 1 juni 2011

Tijdens de komende onderhandelingen voor een nieuwe CAO Publiekstijdschriften en opinieweekbladen (PuOp) wil de werknemersdelegatie inzetten op een structurele salarisverbetering van 2,5 procent. Dit staat in de voorstelbrief die aan de leden is gestuurd. Sinds 2008 zijn de salarissen in de PuOp-sectoren niet meer structureel verhoogd.

Het uitblijven van structurele loonsverhogingen in de periode 2008-2010 heeft uiteraard te maken gehad met de economische crisis. Dit neemt niet weg dat tijdschriftjournalisten vergeleken met andere beroepsgroepen flink hebben ingeleverd in de crisistijd.
De gevolgen van de economische crisis waren weliswaar pijnlijk voor werkgevers, aldus de NVJ, maar een groot deel van die pijn is afgeschoven op de werknemers. Zij kregen te maken met een verlies van banen, koopkrachtverlies en een fikse productiviteitsstijging. Om de crisis op te vangen zijn redacties met 15 procent ingekrompen. Het werk moet met minder mensen worden gedaan.

Intussen is de Nederlandse economie in 2010 met 2 procent gegroeid. In het eerste kwartaal van 2011 groeide de economie met een robuuste 3,2 procent (jaar-op-jaar). Tijdschriftuitgevers profiteren mee van het economische herstel. De winsten van Sanoma, Reed Business en Weekbladpers stijgen, en in lijn daarmee de vaste en variabele beloning van managers in de branche.

De NVJ ziet geen reden om tijdschriftjournalisten na de crisis structureel lager te belonen dan vergelijkbare beroepsgroepen of het gemiddelde van de private sector. Daarom wil de NVJ tijdens de komende CAO-onderhandelingen primair inzetten op een structurele salarisverbetering van 2,5 procent.

Om deze looneis kracht bij te zetten wordt de concrete steun van de achterban gevraagd. Lopende en zelfs afgebroken CAO-onderhandelingen in de BTU-sector en dagbladsector geven de indicatie dat de werkgevers, zonder druk van de werknemers, niet bereid zijn om structurele salarisverbeteringen door te voeren. Kennelijk willen ze de economische crisis nog tot 2012, of nog langer, laten doorsudderen, aldus de NVJ.

De leden van de sectie PuOp kunnen tot 4 juni hun stem uitbrengen over het voorstel van de onderhandelingsdelegatie.

De onderhandelingsdelegatie PuOp bestaat uit:

Remko Nods – voorzitter en woordvoerder
Kirsten Vogel
Harm Ede Botje
Joop Reichart
Arjan van Vliet
Yvonne Dankfort – secretaris
Irene Soer – secretaresse