Voorstellenpakket CAO 2008 SBS Productions

dinsdag 12 februari 2008

1. Looptijd: Een CAO met een looptijd van 1 jaar (01/01/2008 t/m 31/12/2008). Maar een langere looptijd is bespreekbaar.

2. Loon: Gezien de loonsverhogingen in de markt en de positie die SBS Productions daar in neemt is een structurele loonsverhoging van 3,5% per 1/1/2008 gerechtvaardigd. Zeker ook aangezien SBS als zender een meer dan uitstekend jaar gedraaid heeft en SBS Productions daar een grote rol in heeft gespeeld.

2. Functiewaardering: In de vorige CAO is de afspraak gemaakt dat alle functies nog eens tegen het licht zouden worden gehouden; een update van de functieprofielen. In deze CAO willen we deze afspraak concretiseren.

3. Vrije tijd: Om werk-privé beter met elkaar in balans te laten komen, stellen wij voor het aantal vakantiedagen uit te breiden tot 29 dagen per jaar. Tevens stellen wij voor 1e Paasdag en 1e Pinksterdag ook op te nemen in de lijst van bijzondere feestdagen die gecompenseerd worden. Bovendien stellen wij voor het wettelijke kraamverlof voor de partner te verlengen naar 14 dagen. Ook het adoptieverlof dient in duur gelijk te zijn aan het zwangerschapsverlof.

4. Bijdrage ziektekostenverzekering: Sinds de invoering van het nieuwe zorgverzekeringsstelsel wordt jaarlijks vastgesteld wat de werkgever naast de wettelijk verplichte premie bijdraagt. Wij willen in de nieuwe CAO vastleggen dat de werkgever daarnaast een tegemoetkoming in de kosten van de premie van de werknemer voor haar rekening neemt. Ten behoeve van de aanvullende verzekering stellen wij een tegemoetkoming van 25 euro per maand voor.

5. Ontwikkelingsverlof: De NGO Freevoice (waarin NVJ, Genootschap van Hoofdredacteuren, NDP en Radio Nederland Wereldomroep in participeren) biedt de mogelijkheid voor ontwikkelingsverlof. Daarbij wordt een medewerker in staat gesteld om gedurende een beperkte periode zijn of haar ervaring en hun kennis te delen met collega`s in Afrika. Freevoice bekostigt hierbij de reis- en verblijfkosten. De medewerker draagt bij door voor de helft van de tijd vakantie op te nemen en het bedrijf neemt de andere helft van de tijd voor haar rekening. Wij willen de mogelijkheid tot ontwikkelingsverlof in de CAO opnemen.

6. Overige zaken: Wij zullen de CAO moeten toetsen op in het verleden getroffen wettelijke maatregelen. Te denken valt in dat kader aan de Arbeidstijdenwet.