Vooruitgang Fair Practice Code Publieke Omroep

maandag 21 september 2020

De NVJ, FNV en CNV en de omroepwerkgevers boeken vooruitgang in de ontwikkeling van een zogeheten Fair Practice Code bij de publieke omroepen. In de afgelopen maanden hebben de partijen de Fair Practice Code ‘Goed opdrachtgeverschap Publieke Omroepen’ verder uitgewerkt. Het doel is dat hierover een bindende afspraak wordt gemaakt tussen de cao-partijen en omroepwerkgevers.

foto: Remco Gielen

De code moet ervoor zorgen dat de waarde van het werk van een freelance programmamaker minimaal gelijkgesteld wordt aan de waarde van een programmamaker in vaste dienst. In de regeling komen afspraken te staan over tarieven voor zzp’ers met als inzet dat het tarief minimaal 50 procent boven het loon (inclusief vaste arbeidsvoorwaarden) volgens de omroep-cao bedraagt, zonder uit het oog te verliezen dat zzp’ers ook als ondernemer moeten kunnen blijven onderhandelen. Met een Fair Practice Code ontvangt de freelancer een fatsoenlijk tarief dat de noodzakelijke beroepskosten dekt en wordt hierdoor ook de concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen zzp’ers en werknemers uitgesloten.

Inventariseren huidige tarieven

De NVJ verzamelt op dit moment gegevens bij de landelijke en regionale omroepen om zodoende meer inzicht te krijgen in de huidige tarieven. Heb je vragen of wil je in gesprek hierover? Neem dan contact op met omroepsecretaris Wais Shirbaz, wshirbaz@nvj.nl