Vraag en antwoord over Loongebouw VAK

vrijdag 17 februari 2012

In de CAO voor Vaktijdschriftjournalisten is afgesproken dat de nieuwe functiewaarderings- en indelingsystematiek met terugwerkende kracht ingaat per 1 januari 2011. Een van de uitgangspunten van deze aanpassing is een verbeterd salarisperspectief voor vaktijdschriftjournalisten ten opzichte van de tot nu toe in de CAO genoemde salarisniveaus. Het indelen van de functies gebeurt door de huidige functie van redacteuren te vergelijken met zogenoemde referentiefuncties. De NVJ heeft de belangrijkste vragen over de invoering van het nieuwe loongebouw op een rij gezet.

Geldt de afspraak over het nieuwe functiewaarderings- en indelingsystematiek die in de CAO voor Vaktijdschriftjournalisten is vastgelegd voor alle vaktijdschriftuitgeverijen?
Ja, voor alle uitgeverijen die de CAO nu al toepassen. Zodra de CAO algemeen verbindend is verklaard is deze van toepassing op alle uitgeverijen. Tenzij de NVJ dispensatie heeft verleend omdat het loongebouw binnen een bedrijf samenvalt met een erkend functiewaarderingssysteem en in positieve zin van de CAO afwijkt. Voorbeelden daarvan zijn Wolters Kluwer en Reed Business. Daar worden nu de loongebouwen naast elkaar vergeleken. Dat is een lastig proces omdat er met verschillende systematieken wordt gewerkt. Hierbij is de hulp ingeroepen van adviesbureau Hay Group.

Hoe deelt de werkgever mijn functie in?
Voor het indelen van uw functie start uw werkgever met het verzamelen van informatie over uw functie. Dit kan aan de hand van bijvoorbeeld een functieomschrijving, eventueel aangevuld met actuele informatie. Een hulpmiddel hierbij is een functievragenformulier (een voorbeeld hiervan vindt u in de voorlichtingsbrochure). Vervolgens wordt de referentiefunctie gekozen waarmee uw functie het beste kan worden vergeleken. De werkgever legt schriftelijk vast in welke functiegroep uw functie is ingedeeld.

Waar kan ik als individu zelf op letten bij de indeling?
In de voorlichtingsbrochure is een lijst opgenomen met referentiefuncties met daarin resultaatgebieden en kernactiviteiten. Vergelijk of deze overeenkomen met uw activiteiten.

Ik ben een hoofdredacteur die zelf ook produceert. Hoe wordt zo’n combinatiefunctie ingedeeld?
De zwaarte van uw functie brengt met zich mee dat u in de hoogste functiegroep wordt ingedeeld.

Ik ben het niet eens met de indeling van mijn functie. Wat kan ik hiertegen doen?
Als u met uw werkgever niet tot een oplossing komt dan kunt u binnen 60 dagen na ontvangst van het indelingsbesluit schriftelijk beroep aantekenen bij uw werkgever. De werkgever moet binnen 30 dagen schriftelijk antwoord geven. Als u na het intern beroep het nog niet eens bent met het indelingsbesluit dan kunt u binnen 30 dagen schriftelijk in beroep gaan bij de Geschillencommissie, gevestigd aan de Hogehilweg 6, 1011 CC Amsterdam.

Wat gebeurt er als indeling in het nieuwe loongebouw voor mij ongunstig uitpakt?
U wordt in het nieuwe loongebouw ingedeeld zonder dat uw feitelijke salaris wordt verlaagd. Ligt het nieuwe maximum lager of ligt het huidige salaris onder het nieuwe minimum, dan geldt er een overgangsregeling met een persoonlijke toeslag.

Hoe lang duurt het traject van indeling tot implementatie?
De CAO-partijen hebben afgesproken dat het nieuwe loongebouw ingaat per 1 januari 2011. Op zichzelf kan de procedure lang duren, maar hoe langer de werkgevers wachten, hoe meer ze moeten nabetalen.