VVOJ start onderzoek naar WOB

donderdag 12 februari 2009

De Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) start deze week een onderzoek naar het functioneren van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) in de journalistieke praktijk. De VVOJ vraagt alle journalisten, WOBbers en niet-WOBbers, de online-enquête in te vullen.

Aanleiding voor het onderzoek zijn signalen van (onderzoeks)journalisten over knelpunten bij het opvragen van gegevens met behulp van de WOB. Signalen die variëren van lange beslistermijnen tot juridische drempels bij afwijzingen. De Nationale Ombudsman meldde vorig jaar in een persbericht dat door trage besluitvorming rond WOB-verzoeken de vrijheid van nieuwsgaring in het gedrang komt.
Daarnaast heeft het kabinet onlangs een wetsvoorstel ingediend waarbij de beslistermijnen worden opgerekt. Het journalistieke belang van de actualiteit wordt hiermee geen recht gedaan. Ook zag de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Guusje ter Horst, recentelijk af van eerdere plannen tot een Algemene Wet Overheidsinformatie (AWO). De VVOJ wil de discussie over de WOB weer vlottrekken. Het onderzoek van VVOJ kan een rol spelen in het publieke debat over de nieuwe wetgeving.

Het onderzoek bestaat uit deskresearch, een online-enquête en diepte-interviews. De VVOJ vraagt ook journalisten die geen praktijkervaring hebben met de WOB de enquête in te vullen. Vervolgens worden journalisten geïnterviewd over hoe zij over de WOB denken en wat de ervaringen zijn, positief of negatief. Journalisten kunnen ook zelf een WOB-case inbrengen. Gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

De enquête staat klaar op:
http://www.enqueteviainternet.nl/Enquete_VVOJ
wob@vvoj.nl