Waardering

maandag 2 november 2020

Het is geweldig dat de NVJ met de publieke omroepen afspraken heeft gemaakt over bodemtarieven voor omroepfreelancers. Daar moet het natuurlijk niet stoppen, want alle journalisten verdienen een fatsoenlijke beloning.

foto: Truus van Gog

Omroepsecretaris Wais Shirbaz noemt de Fair Practice Code (FPC) een mijlpaal. En terecht. De NVJ heeft met de werkgevers/opdrachtgevers bij de publieke omroepen een ondergrens voor zzp-tarieven afgesproken. Concreet komt het neer op minstens 150 procent van het cao-loon. De zzp-tarieven bij de publieke omroepen zijn in veel gevallen al jaren niet omhoog gegaan, of zelfs gedaald, terwijl de cao-lonen wel zijn gestegen. Evenals de inflatie. Het was dan ook hoog tijd dat er iets aan de honorering van omroepfreelancers werd gedaan.

Vanzelfsprekend was het echter niet dat het zou lukken, en er is lang over gepraat achter de schermen. Dit is niet het eindstation, nu is het aan de zzp’ers om zelf te gaan onderhandelen over hun beloning. Omroepsecretaris Wais noemt de code om die reden een springplank.

De NVJ zet zich in voor bodemtarieven voor zzp’ers omdat we streven naar een level playing field. Mensen die hetzelfde werk doen, moeten op gelijke wijze beloond worden. Of zij in vaste dienst zijn of op zzp-basis worden ingeschakeld, mag hierbij geen rol spelen.

Het principe van level playing field moet natuurlijk niet alleen gelden voor de publieke omroepen. Als het aan de NVJ ligt, komt er ook een FPC in de uitgeverijsector. Alle journalisten die een bijdrage leveren aan kranten, tijdschriften, websites en andere media, verdienen in onze ogen dezelfde beloning. Dit is niet meer dan logisch te noemen als je ziet hoe onmisbaar zzp’ers zijn geworden voor de schrijvende pers. Feitelijk is bij steeds meer media geen sprake van een flexibele schil, maar van een vaste schil van zzp’ers die voor hetzelfde werk een lager uurloon krijgen dan hun collega’s in vaste dienst.

Dat er sprake is van ongelijkheid én ondermaatse betaling wringt al langer. Dit culmineerde in een rechtszaak van freelance journalist Britt van Uem en freelance fotograaf Ruud Rogier tegen DPG Media. Begin dit jaar staakten de zzp’ers die voor NRC Media werken. Achter de schermen gebeurt van alles bij uitgeverijen.

Dit zijn belangrijke ontwikkelingen. Want je nek uitsteken als zzp’er, kan je inkomsten kosten, zoals Van Uem en Rogier helaas hebben ervaren. Het is dan ook een ongelooflijk belangrijk signaal dat zzp’ers bij uitgeverijen van zich laten horen. De bal ligt nu bij de uitgevers. Het is hoog tijd dat zij waardering tonen voor de zzp’ers die onmisbaar zijn geworden voor uitgeverijen door bodemtarieven af te spreken. Er moet onderhandeld worden over een nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf, dit kan een mooi moment zijn om concrete stappen te zetten.