Wat zijn goede intenties waard?

donderdag 28 november 2013

In veel tijdelijke arbeidsovereenkomsten tref je ze aan. Toezeggingen (intentieverklaringen) om –bij goed functioneren- het contract om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Wat kan je doen als deze toezegging niet wordt nagekomen?

Je kan uiteraard proberen om via de rechter je gelijk te halen en zo alsnog in vaste dienst te komen. Of je een kans maakt is sterk afhankelijk van de gekozen bewoordingen van de toezegging, zo blijkt uit een recente uitspraak van het Hof Amsterdam:
“Voor de beantwoording van de vraag wat partijen ter zake van de eventuele omzetting van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn overeengekomen komt het aan op de zin (betekenis MB) die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen van de arbeidsovereenkomst en de nadere afspraak mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.”

Deze rechtszaak loopt uit op een teleurstelling voor de werkneemster. Zij kon geen aanspraak maken over een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Uit de tekst van de arbeidsovereenkomst bleek in dit geval duidelijk dat het slechts ging om een intentie om tot omzetting over te gaan. Een toezegging die niet afdwingbaar was, aldus het Hof.

Uitspraak: uitspraken.rechtspraak.nl