Wegener-akkoord goedgekeurd

dinsdag 7 oktober 2008

Een overgrote meerderheid van de NVJ-leden werkzaam bij Wegener heeft gisteren het principeakkoord tussen NVJ en Wegener goedgekeurd. Het akkoord behelst ondermeer dat de verantwoordelijkheid voor budgetten geheel komt te liggen bij de uitgeverijen. Ook wordt ingezet op een multimediale toekomst.

In het akkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over een minimum bezetting op de verschillende dagbladredacties van Wegener tot 1 januari 2011. Daarnaast zal in de komende jaren de focus komen te liggen op het maken van crossmediale producten. Ook is afgesproken dat de uitgeverijen zelf geheel verantwoordelijk worden voor de budgetten.

Met dit akkoord hoopt de NVJ dat er een einde komt aan de constante stroom van inhoudelijke en financiële interventies vanuit het concern. Deze hadden grote gevolgen voor de creativiteit en slagkracht van de afzonderlijke uitgeverijen. De NVJ is er echter nog niet gerust op welke algemene besparingsdoelstellingen er worden opgelegd vanuit de Raad van Bestuur. ‘Hoopvol is wel dat de uitgeverijen nu zelf verantwoordelijk worden en dus een grotere onderhandelingspositie hebben’, aldus dagbladsecretaris Bianca Rootsaert.

In het akkoord wordt ingezet op de ontwikkeling van nieuwe crossmediale producten. Veel journalisten zien dit als een uitdaging, andere journalisten zijn afwachtender, aldus Rootsaert. ‘Er zal niet van iedereen worden verwacht zo’n verandering in gelijke mate door te maken. Goede stukjesschrijvers blijven nu eenmaal nodig, die ga je niet allemaal met een camera de straat op sturen. Onze inzet bij dit innovatieproces is dat de kwaliteit van het product gewaarborgd blijft, evenals het respect voor de essentie van het vak.’
Om adequaat crossmediaal te kunnen opereren heeft de Raad van Bestuur toegezegd dat zij waar nodig financiële ruimte biedt aan investeringen voor ICT, telecommunicatie en extra opleidingskosten. Op verzoek van de Raad van Bestuur is de NVJ bereid om de NVJ Academy in te zetten bij het verzorgen of selecteren van cursussen.