Wegener en NVJ in gesprek over freelance contracten

dinsdag 10 juni 2014

De directie van Wegener en de NVJ zijn in gesprek over de huidige freelance voorwaarden en contracten die binnen Wegener wordt gehanteerd. De NVJ heeft op 28 mei haar bezwaren herhaald en voorgesteld om het huidige modelcontract van Wegener op enkele punten aan te passen. Daarnaast heeft de NVJ Wegener opgeroepen om geen zaken te doen met partners  die ‘wurgcontracten’ hanteren.

Wegener heeft een modelcontract ontwikkeld dat door alle zeven regionale kranten dient te worden gebruikt. De NVJ vindt dat de nu gehanteerde contracten zelfstandige (foto)journalisten in hun ondernemerschap beperkt.

Ook is uitvoerig gesproken over fotobureaus die door sommige redacties worden ingeschakeld om als intermediair te opereren tussen redactie en zelfstandige (foto)journalisten. Deze constructie beperkt naar de opvatting van de NVJ zelfstandigen in hun ondernemerschap. Zij moeten immers met deze bureaus in zee als ze aanspraak willen maken op opdrachten van Wegener. Bovendien hanteren deze intermediairs soms contracten met aanvullende voorwaarden die onder de categorie ‘wurgcontracten’ vallen. Kenmerk van wurgcontracten is bijvoorbeeld dat zelfstandigen volledig aansprakelijk zijn voor claims van derden.

Verantwoordelijk

De NVJ en Erik van Gruijthuijsen, directeur uitgever van de zuidelijke Wegenertitels, en Peter Stadhouders,  directeur Human Resources en Transitie, zijn met elkaar overeengekomen dat de voorgestelde aanpassingen van de NVJ met de Wegener-juristen worden besproken. Van Gruijthuijsen en Stadhouders maken hierbij onderscheid tussen de contracten die de kranten hanteren en die door tussenpersonen worden opgelegd. Wegener is niet verantwoordelijk  voor de voorwaarden en contracten van partners.  De NVJ vindt echter dat Wegener zich verantwoordelijk moet voelen voor de volledige keten en dus ook voor de voorwaarden die partners van Wegener aan zelfstandigen opleggen. Wegener heeft aangegeven partners op de hoogte te brengen van de modelcontracten die zij zelf hanteert.

Stagiairs

Beide partijen hebben ook gesproken over de inzet van (onbetaalde) stagiairs. De NVJ heeft klachten ontvangen van studenten. Zij zouden na hun stage een verlengde stage of opdrachten krijgen die niet worden betaald. De zelfstandigenmarkt staat hierdoor nog meer onder druk, inclusief de tarieven. Volgens Stadhouders komen deze praktijken niet bij Wegener voor en als ze voorkomen, wijken deze af van het Wegener beleid om stagiairs te betalen. Hij gaat na bij regionale kranten welke afspraken met stagiairs en studenten worden gemaakt.

‘Spirit’

Onderdeel van de reorganisatie ‘Spirit’ die in de zomer van kracht gaat is de kwaliteitsimpuls. Van Gruijthuijsen en de NVJ zien daar kansen voor zelfstandige (foto)journalisten om op termijn bij levering van onderscheidend werk te onderhandelen over tarieven. Nu staan de tarieven nog vast, maar differentiatie van de tarieven behoort volgens Van Gruijthuijsen in de nabije toekomst tot de mogelijkheden. Tarieven, zo benadrukt de directie, worden niet centraal bepaald maar per krant uitonderhandeld.

In de tweede helft van juni staat het overleg met de juristen van Wegener gepland. Het streven is om uiterlijk voor december tot een nieuw modelcontract te komen, waarna dit nieuwe contract dan ook aan alle partners kan worden voorgelegd.