Wegener terug aan onderhandelingstafel

maandag 27 april 2009

De NVJ en Wegener onderhandelen maandagavond verder over het – onder omstandigheden – opschorten van het convenant. In het in 2008 afgesloten convenant was afgesproken dat krantenredacties binnen de uitgeverij voorlopig zouden worden ontzien. Wegener en de NVJ waren in onderhandeling over de voorwaarden waaronder het convenant (of delen daarvan) tijdelijk buiten werking zou kunnen worden gesteld.

Toen vorige week bleek dat Wegener niet bereid was verder te onderhandelen, stelde de NVJ een ultimatum. Vandaag liet Wegener weten bereid te zijn opnieuw aan de onderhandelingstafel plaats te nemen.

De NVJ is blij te merken dat de Raad van Bestuur van Wegener weer terug aan de onderhandelingstafel wil en bereid is om inspanningen te doen om tot een oplossing te komen. ‘We achten het onze verantwoordelijkheid om het een en ander tot een goed einde te brengen waarbij de belangen van de individuele medewerkers en het bedrijfsbelang goed op elkaar afgestemd dienen te worden’, aldus dagbladsecretaris Bianca Rootsaert.