Wetsvoorstel intrekking VAR opgeschort

donderdag 18 december 2014

Op initiatief van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt heeft de Kamer in een procedurevergadering besloten om de behandeling van het wetsvoorstel intrekking VAR/invoering BGL voorlopig op te schorten. De NVJ heeft samen met andere zzp-organisaties gepleit om niet overhaast een webmodule in te voeren als opvolger van de VAR. De NVJ  onderschrijft  het doel van de wet van harte: opdrachtgevers medeverantwoordelijk maken om de doorgeslagen balans in de verdeling van risico's tussen zzp'ers en opdrachtgevers te herstellen.

Het fiscale wetsvoorstel van staatssecretaris Wiebes hangt nauw samen met het vorige week naar de Kamer gestuurde wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies van minister Asscher. Ook ligt een koppeling met de behandeling van de uitkomsten van het inmiddels ook uitgestelde IBO-rapport voor de hand. ‘De NVJ maakt zich op voor een spannend zzp-jaar en zet zich onder andere in voor behoud van de zelfstandigen- en startersaftrek’, aldus Rosa García López, secretaris van NVJ Zelfstandigen.