Wijziging rond AOW-ontslag

dinsdag 9 april 2013

Met ingang van 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd met een maand opgeschoven. Vanaf 1 april 2012 was de AOW al gewijzigd in die zin dat de AOW niet meer inging per de eerste van de maand dat men 65 werd, maar pas vanaf de dag van de 65ste verjaardag. In sommige cao’s en arbeidsovereenkomsten wordt 65 jaar nog steeds genoemd als automatische einddatum van de arbeidsovereenkomst. Dat mag niet meer. Dergelijke bepalingen in cao’s en individuele arbeidsovereenkomsten zijn vernietigbaar. De correcte bepaling in (collectieve) arbeidsovereenkomsten moet zijn dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

n.b. De NVJ heeft zich aangesloten bij een door diverse (FNV)bonden tegen de Staat aanhangig gemaakte procedure die er (kort gezegd) toe zou moeten leiden dat het AOW-gat wordt gerepareerd voor mensen die nu in VUT of vroegpensioen zitten.

Bron: Advocaten & Juristen NVJ