Woordvoerder met NVJ-lidmaatschap

maandag 6 juni 2016

De afgelopen tijd waren er veel demonstraties op Schiphol. Beveiligers, stewardessen, bagage-afhandelaars en schoonmakers voerden sámen actie om veilig en gezond te kunnen werken op de luchthaven. Zoals al die verschillende groepen bij Schiphol een gezamenlijk belang hebben – veilig en gezond werken op Schiphol -, zo hebben woordvoerders en journalisten ook een gezamenlijk belang. Namelijk de kwaliteit van de journalistiek. Als woordvoerder meld ik mij daarom bij de NVJ; om samen met journalisten op te komen voor goede afspraken over kwaliteitsjournalistiek.

Ik ben niet de enige woordvoerder die lid is van de NVJ. Er zijn meer mensen die net als ik de overstap van de journalistiek naar het woordvoerderschap hebben gemaakt en de NVJ trouw zijn gebleven. Vaak zijn dat woordvoerders die zich nog een beetje journalist voelen, of gewoon de journalistiek een warm hart toedragen en de discussies in Villamedia willen volgen.

We weten allemaal dat de journalistiek onder druk staat. Ik heb vrienden die voor freelance-tarieven werken van rond de 20, rond de 30 euro. Sommigen werken tientallen uren per week voor dezelfde opdrachtgever en zouden eigenlijk gewoon een cao-contract moeten krijgen. Vaak hoor ik verhalen over onderbezetting op redacties. Er is steeds minder tijd voor verdieping, laat staan voor scholing. Laatst zag ik een advertentie van Metro… 15 euro per uur (aapje dat de handen voor het gezicht slaat). Dat is veel te weinig om van rond te komen, laat staan om je te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid, of pensioen op te bouwen.

Heb ik er als woordvoerder belang bij dat journalisten normaal betaald krijgen, of gewoon een cao-contract krijgen? Ja. Door onderbezetting op redacties, door steeds wisselende redacteuren staat in steeds meer journalistieke bedrijven de nauwkeurige verslaggeving onder druk. En dit: als woordvoerder van de FNV kan ik het slecht aanzien dat sommige journalisten die mijn relaas over onderbetaling in bijvoorbeeld de scheepsbouw of de zorg aanhoren, zelf ook nauwelijks genoeg verdienen om normaal rond te komen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de lokale journalistiek die op sommige plaatsen bijna verdwenen is. Is de FNV straks de enige die als luis in de pels de beslissingen van gemeenten volgt? Kritische vakmensen in de journalistiek is wat we nodig hebben.

Bij de NVJ is de afgelopen jaren al veel gedebatteerd over de vraag of woordvoerders wel passen bij een journalistenbond. Ik ga heel graag de discussie aan over hoe al die beroepen die direct belang hebben bij kwaliteitsjournalistiek – dus journalisten, woordvoerders, journalisten die ook in de communicatie werken - samen kunnen optrekken, en wat we kunnen bereiken.

Linda Vermeulen, woordvoerder FNV

  • De NVJ start een nieuw platform dat ondersteuning biedt aan (journalistieke) communicatieprofessionals die werkzaam zijn in een hybride omgeving of de overstap hebben gemaakt naar het voorlichters- of communicatievak. Meet the press, zoals het nieuwe platform heet, gaat op 8 juni in Nieuwspoort van start en staat in het teken van ontmoeting en debat.