Zzp-onderzoek: sociaal vangnet wenselijk

maandag 29 maart 2010

Het merendeel van de freelanceleden is voorstander van een sociaal vangnet voor zzp’ers. Dit blijkt uit het onderzoek dat de NVJ-sectie Freelance onlangs hield onder haar leden. Aanleiding voor de enquête was het advies waarmee de SER dit voorjaar komt over de groei van het aantal zzp’ers en de gevolgen voor de structuur van de arbeidsmarkt. Eric Harms, lid van het sectiebestuur Freelance, vindt dat er in de sociale zekerheid veel meer oog moet komen voor de positie van de freelancer.

Ruim driekwart van de leden vindt dat alle werkenden, dus ook zzp’ers, verzekerd moeten zijn voor arbeidsongeschiktheid. Tachtig procent is voorstander van een collectieve basisregeling voor arbeidsongeschiktheid en eveneens tachtig procent wil deel kunnen blijven nemen aan een pensioenfonds. Eric Harms vindt de percentages niet verbazingwekkend. ‘Mensen hebben daar in veel gevallen zelf niets voor geregeld, maar vinden tegelijkertijd dat dat eigenlijk wel zou moeten. Een collectief vangnet biedt dan in ieder geval een basis.’ Het is goed dat in SER-verband aandacht wordt besteed aan de bijzondere positie van zzp’ers. ‘Hopelijk leidt dit tot een beter systeem dat meer recht doet aan de moderne arbeidsverhoudingen.’

Opmerkelijk resultaat van de enquête is dat er zoveel mensen voorstander zijn van collectieve afspraken over minimumloon en tarifering. Van de respondenten vindt bijna 54 procent dat zelfstandigen collectief tariefsafspraken mogen maken, terwijl ruim 62 procent minimumtarieven een goed idee vindt. ‘Daaruit blijkt wel hoe moeilijk het door veel freelancers wordt gevonden om te onderhandelen. De NVJ-sectie Freelance is geen voorstander van standaardisering van de tariefstelling, maar biedt wel instrumenten als de tarievencalculator om haar leden daarin ondersteuning te bieden.’

Uit het onderzoek blijkt verder de wet- en regelgeving omtrent veilig en gezond werken gelijk moet zijn voor werknemers en zzp’ers, aldus de respondenten. Nu is de Arbo-wet voor werknemers anders dan voor zzp’ ers terwijl beide vaak wel onder dezelfde arbeidsomstandigheden naast elkaar werken. Bijna 70 procent vindt dat er een regeling moet komen voor zorgverlof of mantelzorg voor zelfstandigen. Maar liefst 95 procent vindt dat scholing voor zelfstandigen fiscaal gestimuleerd moet worden.
Freelancers vinden overigens wel dat het ondernemersrisico bij het vak hoort. Het merendeel (84%) vindt dat zij zelf voorzieningen moet treffen voor ondernemersrisico’s, zoals verlies aan opdrachten.