De NVJ heeft mede opgericht

Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijk instantie van zelfregulering voor de media, waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten. De Raad bemiddelt en oordeelt of een journalist zorgvuldig zijn werk heeft gedaan en of met een publicatie grenzen van journalistieke ethiek zijn overschreden.
// rvdj.nl

Free Press Unlimited

Free Press Unlimited wil betrouwbaar nieuws en informatie beschikbaar maken voor iedereen. Juist voor mensen in landen waar geen of beperkte persvrijheid is. Door lokale mediaprofessionals en journalisten te ondersteunen, draagt Free Press Unlimited eraan bij dat zoveel mogelijk mensen toegang krijgen én houden tot die informatie die zij nodig hebben om te overleven en te ontwikkelen.
// freepressunlimited.org/nl

Reporters Respond

Reporters respond is een noodfonds voor journalisten, dat beheerd wordt door Free Press Unlimited. Het fonds is erop gericht journalisten die te maken hebben met vernielingen of intimidaties weer zo snel mogelijk aan de slag te helpen.
// reporters-respond-emergency-funding-for-the-media

Vrouw en Media

Stichting Vrouw & Media is een onafhankelijke organisatie en is een platform voor vrouwen in de journalistiek. Vrouw & Media organiseert borrels, heeft een mentorenprogramma en mengt zich in het publieke debat waar het vrouwen in de media aangaat. Vrouw & Media wil vrouwelijke journalisten met elkaar in contact brengen, zodat ze elkaar vooruit kunnen helpen.
// vrouwenmedia.com

Zilveren Camera

De stichting De Zilveren Camera heeft als taak de kwaliteit van de fotojournalistiek in Nederland te verhogen, een opdracht die stamt van de oprichters in 1949. Het huidige bestuur koestert die gedachte tot op de dag van vandaag.
// zilverencamera.nl

Stichting On file

Stichting On file is een associatie van gevluchte journalisten en schrijvers. On File beschermt, bevordert, benadrukt  journalistieke en literaire vrijheid.
// onfile.eu

De Tegel

De Tegel is een erkenning van en eerbetoon aan journalisten die een bijdrage hebben geleverd aan de handhaving en verbetering van de kwaliteit van Nederlandstalige journalistieke nieuws-, verslaggeving-, achtergrond-, onderzoeks- en interviewproducties en een aanmoediging voor journalistieke vernieuwing en journalistiek talent. De Tegel, omwille van het vakmanschap!
// detegel.info

Persvrijheidsfonds

De stichting heeft tot doel juridische procedures met een principieel karakter, die het de journalistieke beroepsgroep mogelijk maken om in zoveel mogelijk vrijheid haar werk te kunnen doen, te beginnen en te ondersteunen.
// persvrijheidsfonds.nl

European Federation of Journalists (EFJ)

De NVJ is aangesloten bij de de EFJ (European Federation of Journalists) en de IFJ (International Federation of Journalists). De IFJ dekt momenteel  600.000 journalisten in meer dan 100 landen.
// europeanjournalists.org

Stichting Nederlandse Sport Pers Service (NSP)

De NSP verstrekt aan haar leden jaarlijks de NSP-kaart waarmee de journalisten bij sportevenementen zich als zodanig kunnen identificeren. Ook het toezicht op de kwaliteit van werkomstandigheden en media-voorzieningen, zodat journalisten optimaal hun werk kunnen doen, behoort tot het takenpakket van de NSP.
// nsp.nl
 

Platform Makers

Platform Makers is het samenwerkingsverband van de belangen- en beroepsorganisaties van auteurs en uitvoerend kunstenaars. Het platform heeft als doel het versterken van het auteursrecht en het verbeteren van de onderhandelingspositie van makers ten opzichte van producenten en opdrachtgevers.
// platformmakers.nl

Arbocatalogus Gezond Uitgeven

De Arbocatalogus Gezond Uitgeven! laat aan uitgeverijen zien wat je kunt doen om aan de zorgplicht te voldoen voor een gezonde werkdruk en gezond beeldschermwerk. Of je nu medewerker, leidinggevende, preventiemedewerker of arbocoördinator bent, je kunt hier tips en oplossingen vinden om het werk van jezelf en dat van collega's gezond te houden.
// gezonduitgeven/arbocat