Een sterkere NVJ is goed voor de gehele journalistiek

‘Via de NVJ wordt je netwerk groter en krijg je andere inzichten. Bovendien is het ook echt leuk om andere mensen te spreken en van elkaar te leren.’

Wie: Rik Konijnenbelt (1967)
Wat: verslaggever en eindredacteur bij RTLNieuws
Lid sinds: 1998
Actief voor de NVJ: Bestuurslid sectie Omroep (sinds 2016)
Hoeveel uur ben je ermee kwijt? Varieert heel erg, meestal een paar uur per maand 
Inspirator: Willem Lust en Conny Mus

Wat doe je voor de NVJ?

‘Binnen ons bestuur hebben we de taken zo verdeeld dat een aantal mensen de evenementen en thema-avonden regelen en de rest zich vooral bezig houdt met de ontwikkelingen bij cao’s. Gezamenlijk kijken we naar het bredere plaatje, de situatie bij zowel regionale en landelijke als commerciële en publieke omroepen. We houden discussies waarmee we elkaar scherp houden, zowel in crisissituaties als bij de inhoud van een cao’s. We zijn met een klein clubje, maar vullen elkaar heel goed aan.’

Waar ben je het meest trots op tot nu toe?

‘Op de cao’s die we de afgelopen paar jaar hebben kunnen afspreken. Het is best een klus, tijdens de onderhandelingen lees je de volledige teksten en heb je nog vaak aandachts- of kritiekpunten. We zijn erin geslaagd om meer aandacht te creëren voor de rol van freelancers, onder andere door het afspreken van een Fair Practice Code. Freelancers doen vaak hetzelfde werk, maar krijgen anders betaald. Dat is iets wat echt moet veranderen.’

Wat is je motivatie geweest om actief te worden?

‘Ik was al een tijdje lid van de NVJ toen ik werd gevraagd om te solliciteren voor een bestuursfunctie. Het bestuur van de Omroep bestond toen voornamelijk uit vaste werknemers van publieke omroepen. Ze wilden zich graag breder profileren, de commerciële omroep en meer freelancers betrekken. Ik vond het leuk dat ik benaderd werd, zeker omdat ik het belangrijk vind om niet alleen passief lid te zijn, maar me in te zetten voor de NVJ en de leden van de NVJ. Bovendien, het is echt heel erg boeiend werk!’

Wat hoop jij te bereiken door dit werk te doen?

‘Ik zou het heel mooi vinden als meer leden zich betrokken voelen, zich geroepen voelen om actiever lid te worden. Een sterkere NVJ is namelijk goed voor de gehele journalistiek. Ik hoop dat mensen, zeker met de nieuwe structuur, inzien dat een actieve functie niet bizar veel tijd hoef te kosten. Daarnaast zou ik het leuk vinden om, in samenwerking met andere ledengroepen, interactieve avonden te organiseren. Avonden waarbij jongeren kunnen leren hoe ze moeten onderhandelen of pitchen, diverse sprekers aan het woord komen en er ruimte is om kennis te maken en bij te praten.’

Kun je ’t vrijwilligerswerk aanraden?

‘Ja, het verruimt je blik. Je krijgt meer oog voor zaken die er spelen bij andere omroepen, op andere niveaus, zowel bij de commerciële als de publieke omroep. Via de NVJ wordt je netwerk groter en krijg je andere inzichten. Bovendien is het ook echt leuk om andere mensen te spreken en van elkaar te leren.’ 

foto: Joyce Goverde


Meer dan 115 actieve leden helpen mee aan het tot stand komen van onze strategie en activiteiten. Wie zijn die actieve leden eigenlijk en waarom doen zij dit werk? Vrijwilligers over hun werk voor de NVJ en hun inspiraties.​ Lees hier de interviews met andere actieve leden.

Word ook actief voor de NVJ

Ben jij een onderhandelaar, organisator, moderator, actievoerder, dossiervreter, columnist of aanpakker? Word ook actief. Elke bijdrage, klein of groot, doet ertoe! #wordactief

Word actief