Vakgroep Werknemers Omroep

De vakgroep Werknemers Omroep vormt de actieve voorhoede van de leden werkzaam bij een landelijke, regionale, lokale publieke omroep, een commerciële omroep (RTL, Talpa, BNR) of een externe producent. Deelnemers in de vakgroep komen dan ook rechtstreeks uit de ledengroep Werknemers Omroep.

Deelname kan vrijwel altijd want er zijn geen verkiezingen: je kunt je simpelweg aanmelden als je behoort tot de ledengroep Werknemers Omroep en lid bent van de NVJ.

Belangrijk is dat je je actief wilt inzetten voor:

 • het verbeteren van arbeidsvoorwaarden voor werkenden werkzaam voor een omroep;
 • het vergroten van vakinhoudelijke kennis, netwerk en carrièrekansen;
 • het creëren van een level playing field, streven naar gelijke kansen, vergroten van diversiteit en inclusie.

Wat zijn de rollen van de vakgroep Werknemers Omroep?

 1. Advisering: het geven van input aan de beleidsteams bij de totstandkoming van adviezen
 2. Opmerken: het aandragen van onderwerpen bij bestuur en beleidsteams
 3. Een levendige vakgroep: het uitvoeren van werkzaamheden voor de eigen ledengroep

Dit betekent:

In de vakgroep kom je op voor de belangen van de achterban bij de omroep. Dat betekent dat je issues en thema’s kunt aandragen bij het bestuur van de NVJ, maar je kunt ook een event, lezing, training of festival (mede-)organiseren.

Daarnaast zal er altijd gecommuniceerd moeten worden met de achterban; we zoeken dan ook deelnemers die het leuk vinden input te geven voor een nieuwsbrief door middel van het leveren van columns of opiniestukken.

Er zijn legio mogelijkheden om de positie van journalisten en programmamakers onder de aandacht te brengen en te verbeteren. Door actief te zijn bereik je dat de programmamakers en journalisten bij de omroepen op de kaart staan.

Wat kun je doen binnen de vakgroep Werknemers Omroep?

Te denken valt aan:

 • communicatie: je draagt bij aan een nieuwsbrief. Dat kan zijn: column, opiniestuk over verslag van een evenement schrijven, nieuwsbrieven ondersteunen;
 • events: je denkt mee en organiseert samen met anderen events, bijvoorbeeld een lezing of debat of deelname aan een panel;
 • peiling / stemming/ onderzoek: je zet polls en peilingen uit binnen de vak- en ledengroep. Dit doe je met hulp van de afdeling MarCom.

Zelf ideeën inbrengen

Ja graag! Als je actief bent in de vakgroep kun je zelf ideeën aandragen. Wanneer er draagvlak is voor jouw idee, dus meerdere vakgenoten zijn enthousiast, dan werk je jouw idee uit en dien je een plan in voor een budgetaanvraag. De volgende stap is toetsing van de aangedragen ideeën en planning. De toetsing vindt plaats via de kaders van het zogeheten Handboek en profiel vakgroepen en de gekozen vertegenwoordigers vanuit Werknemers Omroep in de beleidsteams en het bestuur. Jouw NVJ-secretaris van Werknemers Omroep, Wais Shirbaz, wil je hierin graag begeleiden.

Hoeveel tijd ben je hiermee kwijt?

De mate van activiteit kun je zelf bepalen. Ook bepaal je zelf hoe lang je actief wilt blijven: misschien wil je één project op poten zetten. Maar je kunt ook voor een langere tijd verbonden zijn aan de vakgroep Werknemers Omroep. Jij maakt de keuze!

We streven ernaar om eens per kwartaal een (zoom) meeting te organiseren waarin de leden van de vakgroepen elkaars ideeën kunnen horen en kunnen bespreken wat bij het bestuur moet terechtkomen of georganiseerd kan worden.

Aantal deelnemers

We gaan uit van een maximum van 30 deelnemers en een minimum van 10 deelnemers. Deelname kan vrijwel altijd, want er worden geen verkiezingen gehouden voor vakgroepen.

De voordelen voor jezelf

 • groter journalistiek netwerk binnen de NVJ en binnen je vakgebied;
 • ervaring opdoen met organiseren van verschillende activiteiten;
 • het vergrote van je professionele en sociale netwerk;
 • op de hoogte van ontwikkelingen in je vak en werkvoorwaarden, zoals tarieven, journalistieke arbeidsmarkt en persvrijheid.

Foto: Sebastiaan ter Burg