Arbeidsvoorwaarden

Notitie Algemeen Arbeidsvoorwaardenbeleid NVJ 2020

De NVJ kiest ook in 2020 voor een integrale benadering van de arbeidsmarkt, waarbij goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap niet los van elkaar kunnen worden gezien. Speerpunten hierin zijn o.a. gelijk werk en gelijke beloning, ongeacht de arbeidsrechtelijke positie; duurzame inzetbaarheid jong en oud; versterken medezeggenschap.
lees meer