Veelgestelde vragen over de NVJ Jaaropgave

 • Heb je de jaaropgave niet ontvangen, dan kun je deze alsnog aanvragen bij de NVJ. Stuur een e-mail naar ledenservice@nvj.nl of bel 020-3039710.
 • Wanneer in je cao een fiscale regeling is opgenomen en je hebt in november van de NVJ een jaaropgave van de betaalde lidmaatschapsbijdrage ontvangen, lever je deze jaaropgave ondertekend in november bij je huidige werkgever aan. Zo kan je werkgever de fiscale regeling tijdig toepassen.

   

  Als de regeling in de cao is vastgelegd, dan is je werkgever verplicht deze toe te passen.
   

 • De contributie van de NVJ wordt door de fiscus beschouwd als bedrijfskosten die kunnen worden afgetrokken van het bedrijfsresultaat. Voer de kosten op bij ‘Contributies’ of geef de jaaropgave aan je boekhouder.
   
 • De betaalde contributie wordt eenmalig ingehouden op je bruto maandsalaris door je werkgever, meestal aan het eind van het jaar. Hierdoor is dit bruto bedrag lager voor de berekening van belasting en sociale premies. Je betaalt daarom minder belasting en sociale premies. Het belastingtarief dat op je van toepassing is, is wel van invloed op de grootte van je voordeel.

   

  Na het berekenen van belasting en sociale premies wordt de contributie weer bij je salaris opgeteld. Het toepassen van de fiscale regeling heeft daarom geen nadelige gevolgen voor je nettosalaris.
   
 • Ja hoor, dat kan! Je kunt gewoon je jaaroverzicht ondertekend bij je huidige werkgever inleveren. Het gehele bedrag wordt dan verrekend.
   
 • Op de salarisstrook (van bijvoorbeeld december), is de eerste post het brutoloon. Van dat bedrag wordt de betaalde lidmaatschapsbijdrage (te vinden op de jaaropgave) eerst afgetrokken. Nu worden de gebruikelijke inhoudingen uitgevoerd. Op de post daaronder wordt het eerdergenoemde bedrag aan lidmaatschapsbijdrage weer bij het loon opgeteld. Zo wordt het fiscale voordeel verrekend.
   
 • De verrekening vindt meestal in december plaats. Het kan zijn dat hierover iets is afgesproken in de cao. Anders is het aan de werkgever om het moment van verrekening te bepalen.
   
 • Als de regeling in de cao is vastgelegd, is de werkgever verplicht deze toe te passen. Als hij hier niet aan wil voldoen kun je contact opnemen met de NVJ. Wij gaan je helpen. Stuur een e-mail naar ledenservice@nvj.nl of bel 020-3039710.
   
 • Ja hoor, als werknemer kun je het jaaroverzicht ondertekend bij je huidige werkgever inleveren. Het gehele bedrag wordt dan verrekend. Als zelfstandige trek je de kosten af die je maakte in de periode dat je praktijk wel operationeel was.
   
 • Nee, dat kan niet. Alleen betaalde lidmaatschapsbijdrage in het lopende kalenderjaar kan fiscaal verrekend worden. Lever dus de ondertekende jaaropgave zo snel mogelijk in bij de salarisadministratie en wacht niet tot eind december met inleveren.
   
 • Als bij de onderbouwing van de belastingvrije onkostenvergoeding de lidmaatschapsbijdrage voor een beroepsvereniging is genoemd en de vergoeding ook zodanig hoog is dat deze uit de onkostenvergoeding bekostigd kan worden, dan kun je geen aanspraak maken op de fiscale teruggave. Je ontvangt dan immers al een fiscaal vriendelijke vergoeding voor je lidmaatschap. In andere gevallen kun je gewoon van de fiscale korting gebruik maken.
   
 • Nee, zeker niet. De fiscaalvriendelijke verrekening van de lidmaatschapsbijdrage levert financieel voordeel op, maar je bent niet verplicht eraan mee te doen.
   
 • Nee. Alleen mensen die loon ontvangen of inkomsten hebben uit een eigen praktijk kunnen gebruik maken van de regeling.
   
 • Nee. Je kunt de contributie alleen (laten) verrekenen wanneer je inkomen uit arbeid hebt. Bij een gedeeltelijk dienstverband kan dat dus weer wel. Voor zelfstandigen geldt dat ze de contributie kunnen verreken wanneer ze voor de belastingdienst ondernemer zijn. Je leest hier waar je dan aan moet voldoen.
   
 • Heb je alle vragen en antwoorden bekeken maar staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de ledenservice. Wij helpen je graag! Stuur een e-mail naar ledenservice@nvj.nl of bel 020-3039710.
   

We staan voor je klaar

Staat jouw vraag er niet bij? Onze ledenservice staat voor je klaar.
Bel 020 303 97 00 of stuur een mail naar ledenservice@nvj.nl.

 


Samen staan we sterk! Maak je collega lid

Hoe meer leden, hoe sterker we staan. Heb jij een collega die nog geen lid is van de NVJ? Breng ons lidmaatschap onder de aandacht en ontvang € 25,- per nieuw lid.

Maak je collega lid