Geen transitievergoeding na twee jaar ziekte, mag dat zomaar?

Ik ben al langer dan twee jaar ziek. Mijn loondoorbetaling is inmiddels stopgezet en ik ontvang een WIA-uitkering. Helaas is re-integratie bij mijn werkgever niet mogelijk gebleken. Nu weet ik, dat sinds 1 juli 2015 (de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid, WWZ) werknemers die langer dan twee jaar in dienst zijn geweest bij ontslag een transitievergoeding krijgen. Volgens mij geldt dit ook voor werknemers die langdurig ziek zijn geweest. Mijn werkgever wil deze vergoeding echter niet betalen en doet daarom niets in plaats van een ontslagprocedure bij het UWV te starten. Mag dat zomaar?

Antwoord

Ja/nee. Dit is een van de onvoorziene en ongewenste bijwerkingen van de Wet Werk en Zekerheid. Veel werkgevers met langdurig zieke werknemers proberen op deze manier de transitievergoeding te ontlopen. Zij zijn van mening dat het onredelijk is om na twee jaar loondoorbetaling ook nog een transitievergoeding te moeten betalen en houden het dienstverband dan liever in stand. Omdat de loondoorbetaling wel stopt, is de arbeidsovereenkomst in feite inhoudsloos geworden, een lege huls. Dit ‘slapende dienstverband’ kan voortduren tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. En bij beëindiging van een dienstverband wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is  geen ontslagvergoeding meer verschuldigd. Tel uit je winst.

In verschillende procedures is inmiddels vastgesteld dat er voor de werkgever géén verplichting bestaat om een arbeidsongeschikte werknemer te ontslaan na de periode van twee jaar verplichte loondoorbetaling. De ontsnappingsroute van het ‘slapend dienstverband’ is misschien wel onfatsoenlijk, maar een juridische verplichting tot ontslag bestaat niet.

De wetgever is inmiddels wel in actie gekomen. Onlangs heeft minister Asscher een wetsvoorstel ingediend dat onder meer deze problematiek aanpakt. Het wetsvoorstel ligt ter beoordeling bij de Raad van State en is nog niet openbaar. Duidelijk is wel dat langdurig zieke werknemers recht blijven houden op een transitievergoeding. De bedoeling is dat hun werkgevers (gedeeltelijk) worden gecompenseerd voor de betaalde transitievergoeding uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat wel een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover.

Tot de nieuwe wet er is, kan het slapend dienstverband blijven bestaan. De werkgever moet zich echter wel realiseren dat bij herstel de werknemer zich weer voor het werk kan melden.

juridisch mag dat zomaar
Maarten van den Berg
Advocaat