Mag ik mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen?

Jarenlang heb ik als freelance verslaggever voor een krant gewerkt. Wat was ik blij toen mij na jaren eindelijk een arbeidsovereenkomst voor een jaar werd aangeboden. Niet lang daarna werden de redacties opnieuw ingedeeld en moest ik naar de redactie Online. Buiten het feit dat het bureauwerk mij veel minder lag, kreeg ik ook een chef met wie ik het niet kon vinden.  Na een paar maanden wist ik zeker dat ik hier niet wilde blijven en kreeg ik bovendien een mooi aanbod ergens anders. Kan ik zomaar weg?

Antwoord

Ja/nee. In de cao staat dat de werknemer een opzegtermijn van één maand heeft. Maar… in beginsel is een jaarcontract ook ècht een jaarcontract en in dit geval loopt het contract door tot 1 mei 2017. Alleen als de mogelijkheid van tussentijdse opzegging uitdrukkelijk in het contract is opgenomen, kan eerder dan de afgesproken einddatum worden opgezegd (met inachtneming van de opzegtermijn) en vertrokken.

In de bedoelde arbeidsovereenkomst, die is ingegaan op 1 mei 2016, staat onder meer dat de werknemer 36 uur per week werkt, recht heeft op vijf weken doorbetaalde vakantie, kan deelnemen deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering en recht heeft op reiskostenvergoeding. Ook is de cao voor het Uitgeverijbedrijf (voorheen cao Dagbladjournalisten) van toepassing verklaard. In deze arbeidsovereenkomst is echter niét de mogelijkheid van tussentijdse opzegging opgenomen.

Tussentijds vertrek maakt de werknemer dan ‘schadeplichtig’ als de werkgever de werknemer niet wil laten gaan. De werkgever moet immers mogelijk extra kosten maken nu hij voortijdig een vervanger moet zoeken. En dan is er de keuze tussen het uitdienen van het contract of overleggen over een voortijdige beëindiging. Een dergelijk overleg met de leidinggevende lost nog wel eens wat op: want wie wil er door met een onwillige werknemer ten slotte?

Houdt er dus rekening mee dat een tijdelijk contract in beginsel echt geldt voor de afgesproken termijn en dat zowel werknemer als werkgever niet  zomaar tussentijds van elkaar af kunnen als die mogelijkheid niet in het contract is opgenomen.

 

juridisch mag dat zomaar