Mag ik mijn artikel doorverkopen?

Ik heb een artikel geschreven voor de regionale krant over big data. Voor het artikel heb ik een deskundige geïnterviewd die het artikel op zijn eigen website wil publiceren, tegen betaling uiteraard. Dat vind ik prima. Ik wil mijn werk graag vaker verkopen, maar de krant zegt dat dit niet mag omdat in hun algemene freelancevoorwaarden een exclusieve licentie staat. De krant verbiedt mij het artikel aan derden te verkopen gedurende de exclusieve periode. Mag dat zomaar?

 

Antwoord

Nee. Sinds 2015 geldt de Wet auteurscontractenrecht. In die wet is bepaald dat een exclusieve licentie alleen bij akte kan worden verleend. Een akte is een schriftelijk stuk met je handtekening eronder. Het is dus niet toegestaan een exclusieve licentie in de algemene voorwaarden op te nemen. Ook niet, als die exclusiviteit slechts voor een korte periode geldt van bijvoorbeeld zeven dagen.

De reden dat in de wet is bepaald dat een exclusieve licentie in een akte moet staan, is om de contractuele positie van de auteur te verstevigen. Freelance auteurs zijn voor de publicatie van hun werk afhankelijk van professionele uitgevers met wie zij overeenkomsten sluiten. Daarbij zijn freelancers de zwakkere partij. Om hun onderhandelingspositie te versterken, geeft de wet hen sinds 2015 enkele instrumenten. Eén daarvan is het aktevereiste voor de exclusieve licentie. Exclusiviteit is voor een uitgever belangrijk; als een artikel direct ook op andere plaatsen verschijnt, is er minder reden om daarvoor de krant te kopen. Het aktevereiste geeft de freelancer dus iets extra’s om over te onderhandelen. Zonder handtekening, geen exclusiviteit.

De exclusiviteit in de algemene voorwaarden voldoet dus niet aan het wettelijk aktevereiste. Dat betekent dat die bepaling in strijd is met de wet en daardoor vernietigbaar. De freelancer kan de krant een kort mailtje sturen waarin staat dat de buitengerechtelijke vernietiging van de exclusiviteit van de licentie wordt ingeroepen. Het gevolg is dat de licentie aan de krant niet-exclusief is en het de freelancer vrij staat zijn werk ook direct aan derden te leveren.

Het artikel over big data kan zo op dezelfde dag in de krant verschijnen als op de website van de deskundige.

 

 

mag dat zomaar