Gastcollege: Werken in de journalistiek

Dit gastcollege wordt verzorgd door de juristen en advocaten van de NVJ.  Wil je meer informatie? Neem contact op met de NVJ Academy via e-mail of bel 020-303 97 39

Opzet

Werken bij de media kan op verschillende manieren zijn (juridisch) beslag krijgen. Zo heeft de journalist in loondienst een heel andere rechtspositie dan zijn collega die als zelfstandige zijn werkzaamheden verricht. In een bijeenkomst van twee uur komen de belangrijkste juridische aspecten aan de orde van het werken in loondienst en van het werken als freelancer. Tevens wordt aandacht besteed aan het werkgebied van de NVJ en andere organen en organisaties waar de (beginnend) journalist mee te maken kan krijgen. Ten slotte zal kort worden stilgestaan bij het auteursrecht en de vrijheid van meningsuiting.

Doelgroep

Het college is gericht op de beroepspraktijk en daarom bedoeld voor studenten journalistiek (op HBO of universitair niveau) in de laatste fase van de studie.

Onderwerpen

 • Introductie
 • Wat is/doet de NVJ
 • De Raad voor de Journalistiek
 • Het Commissariaat voor de Media
 • Het College Bescherming Persoonsgegevens e.a.
 • Werken bij de media
 • Werken in loondienst: Wet op de arbeidsovereenkomst, CAO, sociale zekerheid werken als freelancer: verzekeringen, fiscus
 • Auteursrecht
 • Wat is auteursrecht en hoe te beschermen? persoonlijkheidsrechten, citaatrecht, portretrecht
 • Vrijheid van meningsuiting versus bescherming persoonlijke levenssfeer
 • Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)
 • Belangenafweging bij portretten en publicaties in het licht van de privacy
 • Afsluiting en vragen