‘Journalistiek is een open beroep en moet zo blijven’

donderdag 4 december 2014

Het introduceren van de begrippen publicist en journalist in het wetsvoorstel Bronbescherming is verwarrend en onnodig. Aldus de NVJ donderdag tijdens de rondetafelbijeenkomst die door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie werd georganiseerd over het wetsvoorstel. Volgens de NVJ gaat het uiteindelijk om de bron die zonder gevaar voor onthulling van zijn identiteit via de pers toegang moet kunnen krijgen tot het bredere publiek.

Hierbij kan een bron kiezen voor een journalist van NRC, maar dit kan ook een lokale blog zijn. In alle gevallen moet de bron ervan uit kunnen gaan dat Jusititie of AIVD niet meeluisteren of achteraf brongegevens kan opvragen. De NVJ vindt dan ook dat de definitie van een journalist ruim moet worden genomen. Het gaat er om of een persoon of entiteit regelmatig actief is met het verzamelen en verspreiden van informatie naar het publiek via welke vorm van communicatie dan ook. Deze definitie is afkomstig uit de Instructie van de Raad van Europa uit het jaar 2000 (recommendation R 2000/7)

De aanleiding voor het organiseren van een rondetafelgesprek over bronbescherming in strafzaken is het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring. Naar aanleiding van het wetsvoorstel hebben ondermeer de NVJ, het Genootschap van Hoofdredacteuren, NDP Nieuwsmedia en Persvrijheidsfonds een uitgebreide reactie geschreven en een tiental verbeterpunten geformuleerd. Tijdens de rondetafelbijeenkomst ging algemeen secretaris Thomas Bruning op de discussie over het begrip journalist en als tweede punt op het begrip bron. In het wetsvoorstel wordt dit beperkt tot personen, die actief anonimiteit hebben gevraagd aan de journalist bij het verstrekken van gegevens. DE NVJ vindt dit een onnodige en onwerkbare beperking. De praktijk is dat relevante stukken vaak in handen van de pers komen, zonder dat hierbij om anonimiteit wordt gevraagd. Ook dan is het  van belang dat een journalist een dergelijk document niet uit handen hoeft te geven om een bron te beschermen of het IP-nummer hoeft af te geven van de schrijver van een reactie. Een bron is een bron en bronmateriaal is bronmateriaal als de journalist dat als zodanig beoordeelt en verdient dus in alle gevallen bescherming, aldus de NVJ. 

  • Lees hier de hele bijdrage van de NVJ aan de rondetafelbijeenkomst.