‘NDC moet met beter verhaal komen’

vrijdag 19 december 2014

NDC Mediagroep heeft toegezegd om voor de kerstvakantie met financiële cijfers te komen die de nieuwe bezuinigingsplannen onderbouwen. ‘Rijkelijk laat als je bedenkt dat de directie al anderhalve week geleden met de reorganisatieplannen naar buiten is gekomen’, reageert dagbladsecretaris Annabel de Winter. De NVJ vindt dat NDC met een beter verhaal moet komen dan dat het slecht gaat met het bedrijf, terwijl er net een ingrijpende reorganisatie achter de rug is.

Formatie

Bij NDC Mediagroep vervallen per 30 juni 2015 105 arbeidsplaatsen, waarvan 48 op de redacties van het Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en de redacties van de huis-aan-huisbladen. Per 1 januari aanstaande is de totale formatie al met 14 fte afgenomen. De NVJ en FNV KIEM onderhandelen over een sociaal plan.

Eerst cijfers

De directie heeft aan de bonden gevraagd of ze het net beëindigde sociaal plan kunnen laten herleven. Annabel de Winter: ‘Ons antwoord is dat we veel kritiek op de uitwerking van dat plan hebben, met name op het onderdeel werk naar werk. Vandaar dat we eerst de cijfers willen zien.’ De NVJ staat bovendien afwijzend tegenover de tendens om vaste banen om te zetten in freelance contracten. ‘Mensen mogen hetzelfde werk doen, maar dan tegen dramatisch verslechterde arbeidsvoorwaarden en zonder enkele garantie voor de toekomst.’

Wederom ingrijpende ronde

De directie zal met een beter verhaal moeten komen dan dat het slecht gaat met het bedrijf, vindt de NVJ. ‘Dat is ons standpunt totdat wij door het tegendeel worden overtuigd. Bij ons leeft zeer de vraag, hoe het in vredesnaam mogelijk is dat je anderhalf jaar na de vorige ingrijpende bezuiniging, waarvan een gezond bedrijf het gevolg had moeten zijn, wederom zo’n grote bezuiniging durft aan te kondigen. Hoe is dit mogelijk en wat is er gebeurd? Dat willen we uitgezocht hebben.’