‘NVJ-lidmaatschap aanbevelen’ scoort hoog in ledenonderzoek

donderdag 25 april 2019

Gratis individuele rechtshulp, collectieve belangenbehartiging en opkomen voor persvrijheid & veiligheid, zijn de belangrijkste drie redenen om lid te zijn van de NVJ. Dit blijkt uit een brede ledenenquête die afgelopen maart werd gehouden onder leden. Met de 8 uit 10 op de vraag ‘In welke mate zou je het NVJ-lidmaatschap aanbevelen’ is de NVJ erg tevreden.

De NVJ hield afgelopen maart een digitaal onderzoek over de diensten, waarden en kanalen van de NVJ. 13% van de leden heeft meegedaan. Ten opzichte van het ledenbestand, zijn er onder de respondenten minder jongeren. Hierdoor zijn sommige conclusies niet goed te trekken. Er worden nog vervolg analyses gedaan op subgroepen.

Enkele resultaten

De drie belangrijkste redenen om NVJ lid te zijn ‘Gratis individuele rechtshulp’, ‘Collectieve belangenbehartiging voor cao’s & sociaal plannen’ en ‘Opkomen voor persvrijheid en veiligheid’. Snelste stijger qua belang is ‘Zelfstandigenbehartiging’, wat de snel veranderende samenstelling van NVJ’s ledenbestand goed weergeeft. De relatieve bekendheid van deze dienst is laag. De NVJ zal meer inspanningen verrichten deze diensten onder de ogen van de doelgroep te brengen.

NVJ Rechtshulp

Het kwaliteitsoordeel over de rechtshulp diensten van de NVJ, zowel het juridische spreekuur als de hulp in individuele gevallen (apart onderzoek) is onverminderd hoog met een 4,0 score uit 5 voor het kwaliteitsoordeel.

NVJ Academy

Van de respondenten heeft 72 procent de afgelopen 2 jaar geen cursus gevolgd. Van de overige 28 procent deed 13 procent dit bij de NVJ Academy, nog eens 13 procent bij een ander opleidingsinstituut en 3 procent bij een post-HBO of post-universiteitsinstituut. Uit de enquête blijkt dat deelnemers enthousiast zijn over de NVJ Academy. De prijs-kwaliteitsbeleving van de NVJ Academy is bij de respondenten, cursisten en niet-cursisten gelijk aan die van 2 jaar geleden: een 3,3 uit 5. Er liggen kansen om vaker cursussen en trainingen in de regio te organiseren, ook zijn er nog freelance leden die beter op de hoogte gebracht kunnen worden van de mogelijkheid diverse cursussen met 50% korting te volgen.

Enkele andere resultaten

  • Respondenten vinden de NVJ veelal ‘Deskundig’, ‘Betrokken’ en ‘Behulpzaam’. Op de door de NVJ belangrijk geachte waarde ‘Concreet voordeel leverend’ wil de NVJ nog beter scoren
  • Respondenten die vinden dat de NVJ zich moet verbreden en degenen die vinden dat de NVJ zich meer moet focussen op (foto)journalistiek, houden elkaar net als in 2017 nagenoeg in evenwicht
  • Op de vraag ‘Wat vind je er van als je Villamedia magazine niet op de mat maar digitaal zou ontvangen (online nieuws, opdrachten en vacatures blijft gewoon toegankelijk)?’ zijn de respondenten zeer verdeeld: (extreme) voorstanders en (extreme) tegenstanders houden elkaar praktisch in evenwicht
  • 8 (was 11) procent van de respondenten vindt het een minpunt dat de NVJ is aangesloten bij de FNV, 54 (was 55) procent vindt het een pluspunt en 38 (was 34) procent vindt het niet relevant.

‘NVJ-lidmaatschap aanbevelen’ scoort hoog

Hoewel er ook respondenten aangeven wel eens te twijfelen aan het lidmaatschap, is de gemiddelde score op de vraag ‘In welke mate zou je het NVJ-lidmaatschap aanbevelen’ met een 8 (was 7,8) uit 10 hoog. Over dit cijfer is de NVJ tevreden, mede omdat de hier uit af te leiden Nett Promotor Score (NPS) met 22% (was 19%) 'positief' ('boven nul') en ook hoog is: 22% meer respondenten scoren een 9 of 10, dan respondenten die een 1 tot en met 6 scoren. NPS is de modernere variant van de tevredenheidsscore, die een hogere voorspellende waarde heeft voor toekomstig gedrag dan de vraag ‘ben je tevreden’.

Het onderzoek biedt verder ook aanknopingspunten voor van welke diensten de bekendheid verbeterd kan worden, welk communicatiekanalen verbeterd kunnen worden en welke kanalen het beste ingezet kunnen worden om leden subgroepen goed te kunnen bereiken.