Aanpak van onveiligheid begint met het creëren van een zekere werkomgeving. Reactie van NVJ op rapport Commissie van Rijn

donderdag 1 februari 2024

Grensoverschrijdend gedrag speelt breed bij de landelijke publieke omroep. De omroepen en NPO zijn met de signalen hierover onvoldoende professioneel en doortastend omgegaan. Dat komt naar voren uit het rapport van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) van Martin van Rijn. De NVJ reageert geschokt over de aantallen, ook in afgelopen jaar nog, maar vindt de conclusies en aanbevelingen van de commissie veel te weinig concreet.

Foto: Robin van Lonkhuijsen

Algemeen secretaris Thomas Bruning: ‘Er zijn een aantal zaken die je nu kunt aanpakken en direct voor meer veiligheid zorgen: meer zekerheid in arbeidscontracten en betere voorwaarden voor freelancers. Want dat is echt een van de belangrijke oorzaken voor de zwijgcultuur en misstanden. We hebben bij de publieke omroep in de cao goede eerste stappen kunnen zetten, maar met name in de productiewereld valt nog veel te verbeteren en daar spelen zowel de commerciële als publieke omroep een belangrijke rol in.’ Ook moeten de omroepen zorgen voor een betere governance en medezeggenschap. ‘Deze maken het melden laagdrempeliger.’

Rapport Commissie van Rijn

De bevindingen van de Commissie van Rijn staan in het rapport ‘Niets gezien, niets gehoord en niets gedaan | De zoekgemaakte verantwoordelijkheid’, dat donderdag in Hilversum is gepresenteerd. Het onderzoek kwam er nadat de Volkskrant in 2022 een artikel had gepubliceerd over vermeend grensoverschrijdend gedrag door Matthijs van Nieuwkerk en de werkcultuur bij het programma De Wereld Draait Door.

  • Ga hier naar het rapport van de OGCO 

Commissie zeer geschrokken van de ernst

Volgens de commissie gaven ruim 1.484 medewerkers aan dat ze in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag “als doelwit of getuige”. “De commissie is zeer geschrokken van de ernst van de gedragingen en van het aantal mensen dat daarmee in aanraking is gekomen.” Drie op de vier respondenten heeft aangegeven in het afgelopen jaar doelwit en/of getuige te zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag. De Commissie-Van Rijn wil dat het toezicht versterkt wordt bij de publieke omroepen. Daarnaast moeten presentatoren begeleiding krijgen, “ook ter bescherming van henzelf”. De commissie beveelt aan “dat de mensen niet wegkijken, leidinggevenden het goede voorbeeld geven en elkaar aanspreken, en dat het toezicht versterkt wordt”, aldus de commissie.

Brief NVJ aan Commissie van Rijn

De NVJ stuurde begin 2023 een brief naar Martin van Rijn waarin zij vier concrete aandachtspunten voor het onderzoek van de commissie aanreikte, die ingingen op de buitenproportionele omvang van flexibele contracten; de inzet van buitenproducenten; voldoende zeggenschap om misstanden aan te pakken; en de organisatie van het omroepbestel.

Meldpunten grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Heb je te maken of te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer? Je kunt dit melden bij de NVJ en/of Mores.online, meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de Nederlandse culturele en creatieve sector. Bij wie je je ook meldt, elke melding wordt professioneel en in absolute vertrouwelijkheid aangepakt.