Behoedzame herstart overleg cao Uitgeverijbedrijf

woensdag 1 maart 2017

De NVJ en de andere betrokken bonden hebben in een overleg vorige week donderdag de garantie van werkgevers gekregen dat zij de afspraken die in het cao-overleg in 2015 zijn gemaakt, volledig zullen nakomen. De toezegging betekent dat de PKB-verlaging in het cao-overleg voor 2017 ongedaan zal worden gemaakt in welke vorm dan ook. Er is nu voldoende basis om de besprekingen voor een nieuwe cao behoedzaam te starten.

Afgelopen donderdag heeft NVJ samen met de andere betrokken bonden geprobeerd  de opgeschorte voorbereiding van de onderhandelingen voor de nieuwe cao UB weer op gang te krijgen. Zoals bekend had het vertrouwen tussen de bonden en de werkgevers een flinke tik gekregen door de wijze waarop de werkgevers omgingen met de afspraken rond het werkgeversdeel van 2 procent in het PKB.

Garantie van werkgevers

In een stevig gesprek tussen een delegatie van werkgevers en de bonden, waarin werkgevers kritisch wilden kijken naar hun eigen rol in het ontstaan van het conflict, kregen de bonden de garantie van werkgevers dat zij de afspraken die in het cao overleg in 2015 zijn gemaakt, volledig zullen nakomen. Daarbij werd gedoeld op de afspraak over 2 procent PKB.

Steun van leden

De steun, die de NVJ van haar leden heeft gekregen om haar eis kracht bij te zetten, heeft zeker geholpen in dit proces. Meer dan 1.000 collega’s ondertekenden de petitie. Ook tijdens redactiebezoeken was er veel bijval vanuit de redacties.

Voldoende basis voor verdere besprekingen

Een en ander betekent dat er met de door werkgevers gedane toezegging de PKB-verlaging in welke vorm dan ook ongedaan zal worden gemaakt (danwel in loon, danwel via handhaving van het PKB-budget op 12%) in het cao-overleg voor 2017 en verder,  voldoende basis is om de besprekingen voor een nieuwe cao met werkgevers behoedzaam te starten.

In dat kader gaan alle partijen nu hun voorstellenbrieven voor de cao opstellen waarin de wensen van alle partijen voor de nieuwe cao worden vastgelegd. De NVJ onderhandelingsdelegaties worden uiteraard bij dat proces betrokken.