Nieuws

Gedetineerde onterecht monddood?

In Nederland bepaalt artikel 40 Penitentiaire Beginselenwet dat de gevangenisdirecteur beslist of een gedetineerde een journalist mag spreken, waarvoor vrijwel nooit toestemming wordt gegeven. Recent oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat de weigering om de Zwitserse omroep SRG toestemming te verlenen voor een interview met een gedetineerde een ontoelaatbare schending was van de vrijheid van nieuwsgaring. Dit arrest van het Hof biedt perspectief voor een principezaak om de rechtmatigheid van artikel 40 Penitentiaire Beginselenwet te toetsen.

Bron: EHRM 21 juni 2012 Lees meer over Gedetineerde onterecht monddood?

4 oktober 2012

Wetsvoorstel verruiming vrijheid van meningsuiting

De discussie over de beperking van recht op uitingsvrijheid is weer opgelaaid. Een wetsvoorstel werd op 18 september aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Driessen (PVV). Het nieuwe voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de vrijheid van meningsuiting te verruimen door de strafbaarstellingen van groepsbelediging, aanzetten tot haat en aanzetten tot discriminatie uit het Wetboek van Strafrecht te schrappen.

Bron: Overheid.nl Lees meer over Wetsvoorstel verruiming vrijheid van meningsuiting

4 oktober 2012

Niet nieuwsbedrijven, maar journalistiek steunen


Thomas Bruning, algemeen secretaris NVJ

@thomasbruning

OPINIE – ‘Mediabeleid’ was in Den Haag decennialang synoniem met ‘Publieke Omroepbeleid’. In de belevingswereld van het gemiddelde Kamerlid, maar ook van het departement van OCW, zijn er twee werelden: een publieke omroep, met een belangrijke taak op cultureel, informatief en maatschappelijk terrein, en een commerciële pers, waar Den Haag zich vooral niet mee zou moeten bemoeien. Daar moeten ze het maar doen met een laag btw-tarief voor printproducten en een bescheiden twee miljoen per jaar aan ‘stimuleringsgelden’. Als een dergelijke tweedeling in mediabeleid al ooit te rechtvaardigen was, dan nu toch niet meer. Lees verder op De Nieuwe Reporter Lees meer over Niet nieuwsbedrijven, maar journalistiek steunen

4 oktober 2012

Twintig jaar na de Bijlmerramp: verslaggeving in het digitale tijdperk

Donderdag 4 oktober is het exact twintig jaar geleden dat een Israëlisch vrachtvliegtuig neerstortte op twee Bijlmerflats. Inmiddels is de journalistieke werkelijkheid volkomen veranderd met de komst van bijvoorbeeld social media. Aanstaande donderdag wordt tijdens de gratis NVJ-bijeenkomst “Rampverslaggeving anno NU: Niemand ter plaatse, toch leidend in het nieuws!” samengevat hoe redacties destijds opereerden. En komt vooral de vraag aan bod, wat er anno 2012 mogelijk is om accuraat, volledig en snel te werken bij dergelijke verslaggeving. Lees meer over Twintig jaar na de Bijlmerramp: verslaggeving in het digitale tijdperk

2 oktober 2012
Resultaat 101 - 110  (van 422)

Pagina's