Bestuursfuncties open voor geïnteresseerde leden

maandag 24 februari 2014

Leden die een half jaar of langer lid zijn van de NVJ kunnen zich verkiesbaar stellen voor het bestuur van de NVJ. Dit is een voorstel dat het bestuur tijdens een extra vergadering op woensdag 5 maart voorlegt aan de Verenigingsraad van de NVJ. Tijdens de jaarvergadering op 4 juni zal een nieuw bestuur inclusief nieuwe voorzitter worden gekozen.

De Verenigingsraad, het hoogste orgaan binnen de NVJ, onderschreef in de najaarsvergadering op 13 november 2013 de hoofdlijnen van het rapport Knopen Doorhakken, waarin de toekomstmogelijkheden van de NVJ werden verkend. Het NVJ-bestuur kreeg toen als taak mee om de adviezen uit dit rapport te vertalen in werkbare voorstellen en statutenwijzigingen. Op woensdag 5 maart zal de Verenigingsraad tijdens een extra vergadering hierover besluiten nemen. Vervolgens wordt op 4 juni een nieuw bestuur gekozen.

Volgens het voorstel zal het nieuwe bestuur bestaan uit zeven leden, inclusief voorzitter en vice-voorzitter/penningmeester. De overige bestuursleden worden portefeuillehouder op de thema’s:

  • arbeidsvoorwaarden/FNV
  • zelfstandigen en fotojournalistiek
  • vakmanschap, opleidingen/academy
  • persvrijheid/internationaal, innovatie
  • digitale ontwikkeling van het vak

Leden die zich kandidaat willen stellen kunnen dat doen door schriftelijk hun voorkeur voor een specifieke functie bekend te maken, een motivering en een kort cv mee te sturen. Als er voor een bepaalde vacature meerdere kandidaten zijn, wordt de NVJ-leden voorafgaand aan de vergadering van de Verenigingsraad via een digitale ledenraadpleging gevraagd hun voorkeur kenbaar te maken. Het resultaat hiervan wordt door de Verenigingsraad meegewogen.
  
Verkiezingstermijn nieuw bestuur
5 maart             - Extra vergadering Verenigingsraad waarin besluit wordt genomen over bestuursvoorstellen; 

10 maart           - Bekendmaking profielen en vacatures bestuurszetels;

10 maart           - Individuele leden kunnen zich kandidaat stellen; secties en bestuur kunnen kandidaten voordragen;

10 mei              - Sluiting termijn voordragen kandidaten;

14 mei              - Namen van de kandidaten worden op de website bekendgemaakt. Via digitale raadpleging kunnen leden hun voorkeur uitspreken;

28 mei              - Resultaat ledenraadpleging;

4 juni                - Definitieve verkiezing door de Verenigingsraad.