Brief aan redactie van BN de Stem

donderdag 4 december 2014

Een anoniem lid heeft gisteren aan de NVJ een zeer alarmerende persoonlijke notitie doorgestuurd van een ochtendoverleg, waaruit wij hebben opgemaakt dat de voorgenomen ingreep op redactioneel en personeel niveau als gevolg van de overname door de Persgroep onverklaarbaar en mogelijk onverantwoord ingrijpend zal zijn, de rendementen van de kranten in ogenschouw nemend.

Dit alles terwijl de ACM nog altijd geen definitief besluit heeft genomen over de legitimiteit van de overname.

De NVJ heeft gelet op de ernst van deze kwestie en het feit dat er vanuit andere kanten van het Wegenerbedrijf soortgelijke geluiden naar ons toekwamen, zelf besloten dit verslag onder de aandacht te brengen van de redactie van Villamedia. Dit is uitsluitend de beslissing en verantwoordelijkheid van de NVJ geweest. De NVJ had bij het overbrengen van deze boodschap zorgvuldiger moeten zijn om herleiding naar de aanbrenger van deze boodschap te voorkomen. Wij betreuren het dat wij daarmee mogelijk redactieleden in moeilijkheden hebben gebracht.

Het melden van een misstand of een kwestie bij de NVJ betekent niet dat een lid daarmee zelf iets naar de "pers" brengt. Dat is een afweging en verantwoordelijkheid, die de NVJ zelfstandig maakt.

Dat neemt niet weg dat de NVJ het betreurt dat de directie van Wegener meent het individuele leden van de redactie, waaronder de moedige hoofdredacteur van BN- De Stem Johan van Uffelen, te moeten verwijten dat zij hun ongerustheid over de gang van zaken hebben uitgesproken. De publicatie in een onafhankelijk nieuwsmedium dat zich met name richt op ontwikkelingen in de pers, kan de individuele redactieleden niet verweten worden.

Nu het gaat om mogelijk zeer ingrijpende feiten, die grote gevolgen hebben voor de redacties van alle Wegener- en Persgroepkranten, kan en mag het niet zo zijn dat de boodschappers van deze feiten op welke wijze dan ook geslachtofferd zullen worden. Wij zullen met alle mogelijke middelen betrokkenen in die rol verdedigen tegen onterechte bedreigingen vanuit de werkgever.

Thomas Bruning, algemeen secretaris NVJ