Cao-voorstellen SBS Productions

donderdag 23 januari 2014

De onderhandelingen over een nieuwe cao bij SBS Productions zullen donderdag 20 februari van start gaan. De vorige cao van SBS liep eind 2013 af. Gezien de inflatie en ontwikkelingen in de markt zet de NVJ in op een looneis van 3 procent voor een structurele loonsverbetering. Een van de andere voorstellen is de mogelijkheid voor werknemers om (bovenwettelijke) vakantiedagen te kunnen kopen en verkopen.

Bij de onderhandelingen zullen naast de NVJ ook FNV KIEM, de OR en de directie van SBS Productions aanwezig zijn.

De voorstellen van de NVJ zijn vastgesteld na overleg met de OR en zijn gebaseerd op de resultaten van een ledenenquête onder de werknemers werkzaam bij SBS. Hieruit is gebleken dat de prioriteiten liggen bij een structurele loonsverbetering en een regeling rond vakantiedagen.