Directie Sanoma niet akkoord met voorstel werknemers

donderdag 28 juli 2016

Afgelopen dinsdag heeft NVJ Tijdschriften samen met vakbonden CNV en FNV Kiem en de betrokken ondernemingsraden opnieuw gesproken met de directie van Sanoma Media Netherlands (hierna te noemen ‘Sanoma’) over een Sociaal Beleidskader (SBK).

Het SBK is van toepassing op medewerkers die als gevolg van een reorganisatie boventallig worden en Sanoma moeten verlaten.

De insteek van alle werknemersvertegenwoordigingen is en was  dat medewerkers in het SBK geholpen worden naar volgend werk maar ook in alle redelijkheid moeten worden gecompenseerd voor het verlies van hun baan na reorganisatie. Wij hebben in goed overleg met de directie van Sanoma gekeken wat redelijk is. Helaas staat de insteek van de directie ver af van wat voor de werknemersvertegenwoordigingen aanvaardbaar is.

Vervolgens hebben wij, in een poging om nader tot elkaar te komen,  drie varianten van een financiële regeling aan de directie gedaan. Wij zijn ervan overtuigd dat alle drie de varianten zeer redelijk zijn. De directie heeft onze voorstellen afgewezen, waarna zij het overleg hebben beëindigd.

NVJ Tijdschriften blijft open staan voor een vervolg gesprek en streeft ernaar om tot een goed SBK te komen.

In de tussentijd is de afspraak van meet af aan, dat zolang partijen geen overeenstemming hebben bereikt het huidige SBK van kracht blijft.