Nieuws

Onderzoek nieuwe beroepsorganisatie fotografen

De belangrijkste vertegenwoordigers van Nederlandse professionele fotografen, waaronder NVF, hebben 1 maart overleg gevoerd over de toekomst van de belangenbehartiging voor fotografen. De discussie ging onder andere over het nut en de noodzaak van afzonderlijke verenigingen, over de toekomst van de overkoepelende FotografenFederatie en over mogelijke vergaande samenwerking op korte termijn. Aan dit gesprek namen naast NVF de verenigingen BFN, GKf, MPN, MWF, PANL, SVFN en een afvaardiging voor onafhankelijk aangesloten fotografen deel. Lees meer over Onderzoek nieuwe beroepsorganisatie fotografen

24 april 2013

Grote Freelancersdag: Fun & Profit


Mark Deuze is de inspirerende hoofdgast op de Grote Freelancersdag. De dag met de veelzeggende titel Fun & Profit wordt op dinsdag 4 juni in Amersfoort gehouden. Deuze, per juni hoogleraar mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam, wil optimisme, energie en passie terug in de journalistiek. Zijn ijkpersoon: dj Armin van Buuren!
Andere gasten op de Grote Freelancersdag zijn ondermeer Rob Wijnberg, Ilvy Njiokiktjien, Hans Jaap Melissen en Sheila Sitalsing.
De Grote Freelancersdag wordt een dag vol praktijkvoorbeelden en workshops. Daarnaast worden aan het einde van de dag journalistieke projecten beloond met een startkapitaal. Heb je een briljant idee? Doe dan mee!
> Meer informatie en aanmelden Lees meer over Grote Freelancersdag: Fun & Profit

23 april 2013

Grote Freelancersdag: win startkapitaal voor je journalistieke project

Heb jij een briljant idee voor een journalistiek project, maar heb je onvoldoende startkapitaal? Doe dan mee aan het crowdfundingsproject op de Grote Freelancersdag, die op 4 juni wordt gehouden in Amersfoort. Het deelnemersgeld van die dag wordt toegewezen aan drie journalistieke projecten waarover bezoekers op de Grote Freelancersdag kunnen stemmen. Lees meer over Grote Freelancersdag: win startkapitaal voor je journalistieke project

22 april 2013

Debat over 112-amateurfotografen

Steeds meer media en organisaties, zoals politie, werken samen met zogenoemde 112-fotografen. Dit zijn amateurfotografen die foto’s maken van 112-calamiteiten zoals ongevallen en branden. De NVF wil een debat organiseren door alle betrokken partijen uit te nodigen, inclusief professionele fotografen. De problemen rondom de 112-fotografen zijn legio. Zo worden professionele fotografen op de onheilsplek bedreigd door 112-fotografen met het verzoek om “op te rotten”. Bovendien worden de tarieven van professionele fotografen door de komst van de 112-fotogafen verder ondermijnd. Lees meer over Debat over 112-amateurfotografen

22 april 2013

NVF bezoekt fotovakscholen

De NVF gaat op tournee langs de fotovakscholen met als thema: ‘Business Model You’. Het doel is om studenten ondernemersvaardigheden bij te brengen en informatie te geven over de opbouw van een tarief. Samen met fotograaf en NVF-bestuurslid Martijn van de Griendt verzorgt NVF-secretaris Rosa García López de workshops. Voor de NVF is dit een uitgelezen kans om te achterhalen waar jonge fotografen mee bezig zijn. Door de dialoog met hen aan te gaan hoopt de NVF haar dienstenpakket in 2013 verder uit te kunnen breiden. Binnenkort worden de data van de bezoeken op deze site bekendgemaakt. Lees meer over NVF bezoekt fotovakscholen

22 april 2013

Sociaal akkoord en zzp’ers

In het sociaal akkoord – of Mondriaan akkoord – vragen vakbonden en werkgevers aandacht voor de positie van zzp’ers. Met name wordt gesproken over de aanpak van schijnzelfstandigheid. Dit is het grijze gebied tussen werknemerschap en zelfstandig ondernemerschap. Al eerder is de maatregel ingevoerd dat freelancen voor de ex-werkgever, onmiddellijk volgend op het einde van het dienstverband, kan leiden tot een verlies van WW-rechten. Dit moet voorkomen dat werknemers worden gedwongen om als zelfstandige door te gaan, omdat ze anders hun werk verliezen. In zo’n situatie kan het gebeuren dat de freelancer hetzelfde werk doet als eerder in dienstverband, maar tegen een lager honorarium, zonder pensioenopbouw en zonder vangnetten zoals WW, Ziektewet of WIA. Lees meer over Sociaal akkoord en zzp’ers

22 april 2013

Agenda NVJ Verenigingsraad en NVJ Jaarverslag

Vanaf vandaag is de agenda van de NVJ Verenigingsraad met alle bijbehorende bijlagen online in te zien. De jaarvergadering van de NVJ vindt op 3 mei plaats in de Rode Hoed in Amsterdam. Eveneens is het NVJ Jaarverslag 2012 digitaal beschikbaar. Hierin spreekt de NVJ onder andere haar zorgen uit over de publieke functie van de journalistiek en wordt aandacht besteed aan het actiejaar voor het behoud van de regionale journalistiek. Lees meer over Agenda NVJ Verenigingsraad en NVJ Jaarverslag

19 april 2013

De NVJ verandert mee met het vak

Het vak verandert en de NVJ beweegt mee met de ontwikkelingen. De missie van de NVJ is om alle (aankomende) professionals te steunen die bij het maken van beeld, geluid, tekst en vorm een journalistieke werkwijze hanteren. Het bestuur van de NVJ heeft twee notities geschreven, De NVJ verandert mee met het vak (pdf) en Huis op orde (pdf). Beide notities zullen worden besproken in de vergadering van de Verenigingsraad op 3 mei, vanaf 11.00 uur in De Rode Hoed, Keizersgracht 102 in Amsterdam. Lees meer over De NVJ verandert mee met het vak

12 april 2013

Sociaal akkoord: goed voor mens en economie

Een eind aan doorgeschoten flexwerk. Het bezuinigingspakket voor 2014 is weg en daarmee is de nullijn voor volgend jaar voor ambtenaren, onderwijzers en de zorg van tafel. Compensatie voor het AOW-gat. De sociale werkvoorziening wordt versterkt in de vorm van 35 werkbedrijven en werkgevers zetten de deur open voor mensen met een beperking. En de hoogte en duur van de WW blijven gelijk.

Het is de FNV gelukt om veel belangrijke punten binnen te halen in het overleg met werkgevers en kabinet. Die conclusie trok Ton Heerts, voorzitter FNV In Beweging, bij de presentatie van het onderhandelingsresultaat voor een sociaal akkoord. ‘Dit is goed voor het land. Voor werkenden, voor mensen die aan het werk willen en mensen die al met pensioen zijn.’
Meer bij FNV
Stichting van de Arbeid: Een akkoord voor de toekomst Lees meer over Sociaal akkoord: goed voor mens en economie

12 april 2013

Jos Everaers lid van verdienste NVJ Tijdschriften

Journalist Jos Everaers is benoemd tot lid van verdienste van NVJ Tijdschriften. Everaers, oud-hoofdredacteur van Praktijkblad Ondernemingsraad (Reed), was sinds het jaar 2000 lid van de onderhandelingsdelegatie cao voor Vaktijdschriftjournalisten en vanaf 2001 bestuurslid van de sectie Vaktijdschriftjournalisten. In 2008 werd hij benoemd tot voorzitter van de sectie.

Hij heeft zich ondermeer ingezet voor de totstandkoming van het nieuwe beloningssysteem voor vakbladjournalisten en de ontwikkeling van het kennismakingsproject voor jonge instromers. Vorige week nam Jos Everaers afscheid. De sectie dankt hem voor zijn enorme doorzettingsvermogen en vasthoudendheid. Lees meer over Jos Everaers lid van verdienste NVJ Tijdschriften

9 april 2013
Resultaat 291 - 300  (van 418)

Pagina's