Eerste Kamer kritisch op wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf terroristisch gebied

donderdag 19 november 2020

Eerder deze week waren leden van de vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid van de Eerste Kamer uiterst kritisch op het wetsvoorstel dat verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied strafbaar stelt. Deze wet is vorig jaar door de Tweede Kamer aangenomen en bepaalt dat Nederlanders niet zonder toestemming mogen reizen naar een door de Nederlandse overheid als terroristisch aangewezen gebied. De Eerste Kamer dringt nu aan op aanpassingen. Goed nieuws, want een van deze aanpassingen is het toevoegen van een uitzondering voor journalisten om af te mogen reizen naar deze gebieden.


De NVJ heeft, samen met het Genootschap van Hoofdredacteuren, Free Press Unlimited en het Persvrijheidsfonds, al eerder bezwaar gemaakt tegen deze wet. En hier ook schriftelijke vragen over ingediend. De organisaties willen dat journalisten het recht behouden om te reizen naar gebieden die door de overheid als terroristisch zijn bestempeld. Gezamenlijk willen de organisaties een generieke uitzondering voor alle journalisten. Het zou mogelijk moeten zijn om af te reizen naar deze regio's zonder dat deze journalisten van tevoren specifiek toestemming dienen te vragen bij het ministerie van Justitie. 

Meer informatie over dit wetsvoorstel en de reacties van de verschillende fracties is te vinden op de website van VillaMedia.