Fotografen, een beroepsgroep in verdrukking

woensdag 6 februari 2019

De NSP (Nederlandse Sport Pers) ondersteunt de gerechtvaardigde eisen voor fotojournalisten van harte. De kaalslag onder fotografen is de laatste jaren overal voelbaar, zichtbaar, merkbaar’, schrijft Gerard den Elt, algemeen secretaris van de NSP. Lees verder >>