Fotojournalisten kunnen vanaf vandaag via Matchingfonds werkbeurs aanvragen

woensdag 9 september 2020

Vanaf 9 september kunnen ook freelance fotografen een beroep doen op het zogeheten Matchingfonds, dat werkbeurzen beschikbaar stelt om creatieve journalistieke projecten uit te voeren. Stichting Pictoright en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen hebben gezamenlijk 62.000 euro beschikbaar gesteld voor journalistieke freelance fotografen. Freelance fotografen kunnen een aanvraag indienen tot een maximum van 2.500 euro.

foto: Richard Brocken

De corona-epidemie heeft ook voor freelance fotografen ingrijpende gevolgen. Media staan onder grote druk, opdrachten vallen weg. Om de gevolgen enigszins te compenseren is er nu de regeling Steunfonds Freelance Fotografen (Rechtensector), die wordt uitgevoerd door het Matchingfonds van De Coöperatie.

Hoe werkt het?

De werkbeurzen zijn dit jaar en in 2021 beschikbaar voor alle freelance fotojournalisten die een project uit willen voeren waarvoor ze in deze tijden geen middelen kunnen vinden. Het gaat daarbij om projecten die bestaan uit foto- en beeldjournalistieke producties en die binnen 6 maanden af te ronden zijn. Je kunt een aanvraag indienen tot een maximum van 2500 euro.

In je aanvraag geef je aan hoe en waar je het project wilt publiceren. Het is niet noodzakelijk om daarvoor een toezegging van bijvoorbeeld een publicerend medium te hebben, het is ook niet noodzakelijk dat je werk in een gevestigd medium wordt gepubliceerd. Wel moet je in de aanvraag aangeven hoe je wilt bereiken dat het werk impact heeft: hoe je het wilt publiceren, welk publiek je wilt en denkt te kunnen bereiken, en hoe je dat zult doen.

Aanvragen kunnen vanaf 9 september worden ingediend door het formulier op de aankondigingspagina in te vullen en een activiteitenplan, een begroting en aanvullende stukken te uploaden. 

Twee rondes

Aanvragen worden in behandeling genomen zolang er middelen vanuit het Steunfonds Rechtensector beschikbaar zijn, met een maximum van (op dit moment) 62.000 euro. De middelen komen in twee rondes beschikbaar: de eerste ronde, waarin 30.000 euro beschikbaar wordt gesteld, loopt van 9 september tot en met 31 december 2020. De tweede ronde start op 1 januari 2021. Middelen die in de eerste ronde overblijven worden overgeheveld naar de tweede ronde.