Kaasschaafmethode Wegener was niet de manier

donderdag 10 mei 2012

De onderzoekers die de afgelopen weken bij Wegener boekenonderzoek deden, concluderen dat de noodzaak om te reorganiseren weliswaar aanwezig is, maar dat de kaasschaaf van 10 procent personeelsreductie nadrukkelijk niet de manier is waarop dat moet gebeuren. Zo moet er meer tijd worden gestoken in een weloverwogen reorganisatieplan voor de redactionele onderdelen. Ook concluderen de onderzoekers dat regionale journalistiek toekomst heeft, maar moeten ook redacties zelf initiatieven nemen om zichzelf in het middelpunt te plaatsen. Woensdag 9 mei werden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.

De NVJ verzocht om een boekenonderzoek nadat zij en de gezamenlijke redactieraden en redactiecommissies twijfels hadden over de financiële onderbouwing van de voorgenomen reorganisatie. Volgens de onderzoekers kunnen de verschillende bedrijfsonderdelen van Wegener niet over één kam worden geschoren en zal de reorganisatie per onderdeel moeten plaatsvinden. ‘Dat betekent dat 10 procent misschien 5 procent kan worden, of misschien 20 procent, afhankelijk van het onderdeel’, zegt dagbladsecretaris Tom Gibcus. ‘Die 10 procent mag in elk geval niet leidend zijn.’

Een tweede conclusie is dat de redacties erg belangrijke onderdelen zijn van het bedrijf. Als er daarom wordt ingezet op digitaal in plaats van print, dan ondergraaft Wegener daarmee haar eigen bedrijfsmodellen. De reorganisatie mag de journalistiek niet kapot maken. Het dringende advies van de onderzoekers is daarom om iets meer tijd te nemen voor een weloverwogen reorganisatieplan voor redacties, zonder de kaasschaafmethode en zonder het verdienmodel van Wegener onderuit te halen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat regionale journalistiek de toekomst heeft, maar dat redacties ook zelf initiatieven moeten nemen zodat zij zichzelf veel meer in het middelpunt plaatsen. De redactieraden en –commissies gaan in samenwerking met een externe adviseur daarom journalistiek onderzoek doen. Uitgangspunt van dit onderzoek is de financiële situatie met de vraag hoe hier journalistiek vorm aan kan worden gegeven. Gibcus: ‘Dan moet je denken aan: wat gaat goed bij de ene krant, wat gaat minder goed bij de andere krant en welke prioriteiten zouden er moeten komen? Zorg dat er een goed journalistiek plan ligt, dat mee wordt genomen in de adviesaanvragen.’

Gibcus is er van overtuigd dat het boekenonderzoek ook Wegener heeft geholpen om meer na te denken over de reorganisatie. ‘Wegener begrijpt dat er verschillende snelheden zijn en dat de reorganisatie bij de redacties iets meer tijd vergen. Wat dat betreft is het onderzoek zowel goed geweest voor de redacties, maar ook voor het bedrijf algemeen.’