Kamer maakt zich sterk voor persvrijheid

woensdag 24 juni 2020

In een debat afgelopen maandag in de Tweede Kamer met minister Blok van Buitenlandse Zaken over de rapportage mensenrechten zegde de minister toe dat Free Press Unlimited altijd welkom is om deel te nemen aan nieuwe tenders die het ministerie uitgeeft. Verder beloofde de minister op aandringen van Sjoerd Sjoerdsma (D66) om vóór het indienen van de begroting van 2021, aan te geven waar de bestemde gelden voor persvrijheid precies heengaan.

De Nederlandse hulporganisatie die wereldwijd persvrijheid-projecten ondersteunt heeft onlangs de tender Power of Voices niet gegund gekregen. Daardoor kan de organisatie de 6,5 miljoen euro subsidiegelden die het afgelopen vijf jaar kreeg niet meer besteden en komen diverse persvrijheid-projecten van 50 partners in 20 landen in gevaar. Een daarvan is het onderzoeksjournalistieke project op Java, waar Javaanse journalisten een cursus kregen en onderzoek deden naar misstanden op Japanse en Zuid-Koreaanse vissersboten.

Motie tegen bezuiniging projecten persvrijheid

Volgende week dinsdag, 30 juni, stemt de Tweede Kamer over de verschillende moties die zijn ingediend, waaronder de motie van Sadet Karabulut (SP), Lilianne Ploumen (PvdA) en Bram van Ojik (GroenLinks) waarin gevraagd wordt niet te bezuinigen op persvrijheid-projecten, maar juist te onderzoeken of meer investeringen mogelijk zijn op dit terrein. 

Petitie geen subsidiestop

Herman Spinhof, waarnemend voorzitter van de NVJ-sectie Plus is eerder deze maand een petitie gestart onder de naam: GEEN subsidiestop van Nederlandse overheid op wereldwijde persvrijheid projecten. Ga hier naar de petitie >>