Klachten over foto’s via politiehelikopter

maandag 10 augustus 2015

De NVJ heeft meerdere klachten ontvangen over het officiële twitteraccount @De Politieheli van de Politie, afdeling Luchtvaart. Professionele fotografen krijgen enerzijds geen toegang tot het luchtruim boven incidenten en events, anderzijds maakt de politie zelf foto’s vanuit politiehelikopters die vervolgens op Twitter worden geplaatst of beschikbaar worden gesteld aan mediabedrijven. Recent gebeurde dit tijdens de Canal Parade, de rode algengloed tussen Scheveningen en Katwijk, en het kraanongeluk in Alphen aan de Rijn.

Overleg NVJ en Nationale Politie

De ergernissen van fotografen (geen toegang tot incidenten, niet tijdig alarmeren en concurrerende Twitterfoto’s) zijn bekend bij de Nationale Politie, maar tot nu toe wordt hier onvoldoende tegen opgetreden vindt de NVJ. Tijdens een regulier overleg tussen NVJ en Nationale politie werden deze irritaties besproken. De politie had toegezegd dat foto’s van agenten niet mogen concurreren met het werk van professionele fotografen. Bij de aanbesteding voor nieuwe telefoons zou bij de Twitter-functie een functionaliteit toegevoegd kunnen worden, waardoor politiefoto’s via social media altijd van een logo worden voorzien. De politie heeft toegezegd hierop terug te komen.