Laatste punten sociaal plan Sanoma nu ook duidelijk

donderdag 30 januari 2014

Tijdens de ledenbijeenkomst op 29 januari over het sociaal plan bij Sanoma bleek dat er op een aantal punten nog onduidelijkheid bestond. Dit ging met name over boventalligheid op termijn, ander werk gedurende van werk naar werk en de 60+ regeling. De NVJ heeft inmiddels overleg gevoerd met Sanoma en afspraken gemaakt over ondermeer de drie genoemde punten.

  • Boventalligheid op termijn

Boventalligheid op termijn zal voor minder dan 40 medewerkers gelden. Zij zullen te horen krijgen dat zij op een latere datum boventallig gaan worden. Ongeveer 2 maanden voor deze feitelijke boventalligheid wordt de arbeidsmarktanalyse uitgevoerd. De medewerker moet ook dan binnen 2 weken na de uitkomst van de arbeidsmarktanalyse een keuze maken voor direct vertrek of van werk naar werk. Als de medewerker kiest voor van werk van werk, gaat de opzegtermijn lopen vanaf het moment van boventalligheid.

Als iemand ander werk vindt vóór de datum van feitelijke boventalligheid, zou hij of zij niets mee krijgen. De NVJ heeft alsnog met Sanoma afgesproken dat in dat geval de medewerker alsnog de oude kantonrechtersformule met factor c=0,4 ontvangt. Als er de keuze is gemaakt voor van werk naar werk en er wordt een andere baan in die periode, dan geldt onderstaand afspraak.

  • Ander werk gedurende van werk naar werk

Voor medewerkers die kiezen voor het van werk naar werk-traject en gedurende de opzegtermijn (dus voor einde dienstverband) een andere baan weten te vinden, zouden niet in aanmerking komen voor de ontslagvergoeding. Met Sanoma is afgesproken dat in deze situatie medewerkers alsnog de ontslagvergoeding ontvangen ter hoogte van de oude kantonrechtersformule met factor c=0,65. De resterende opzegtermijn komt te vervallen, deze wordt niet uitgekeerd.

  • 60+ regeling

In de 60+ regeling zoals Sanoma deze wilde toepassen, werd de aanvulling op de IOW-uitkering gestopt op de leeftijd van 65 jaar. Gezien de ontwikkelingen op pensioengebied en het verschuiven van de pensioenleeftijd, vindt de NVJ dit een onwenselijke situatie. Medewerkers zouden dan in de periode dat zij 65 worden en de leeftijd dat ze AOW krijgen, enkel maar de pensioenuitkering vanuit het pensioenfonds ontvangen. Medewerkers zouden dan met een gat kunnen komen te zitten.

De NVJ heeft afgesproken dat de tekst zoals deze is opgenomen in de cao BTU en cao PU (publiekstijdschriftjournalisten) wordt gevolgd. Deze gaat uit van de pensioengerechtigde leeftijd en is gekoppeld aan de ingangsdatum AOW. Om dan niet de situatie te krijgen dat medewerkers meer dan hun huidige salaris ontvangen, is afgesproken dat de uitgekeerde pensioenrechten van de aanvulling worden afgetrokken.

  • Overige punten

Er was onduidelijkheid over de lengte van het begeleidingstraject en het budget voor begeleiding en scholing. Afgesproken is om als termijn van het begeleidingstraject gemiddeld 6 maanden op te nemen. Voor iedereen zal deze individueel worden bepaald vanuit de arbeidsmarktanalyse en het plan van aanpak met het begeleidingsbureau.

Ook het budget voor scholing en begeleiding wordt een gemiddeld budget opgenomen van €5.000,00. De benodigde scholing en begeleiding wordt vanuit de arbeidsmarktanalyse individueel bepaald. Vanuit het budget kan n de benodigde scholing en begeleiding worden gefinanceerd.

Stemming

NVJ-leden werkzaam bij Sanoma kunnen tot uiterlijk 31 januari hun stem uitbrengen.